• Safaritur i småländsk urskog!Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin på nära håll. I Kosta Safaripark får ni uppleva skogslevande djur på nära håll. Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade turer med våra viltvårdare – de vet när och var djuren gärna håller sig framme. Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar maj till september kl. 10-22. www.kostasafaripark.se

  Safaritur i
  småländsk
  urskog!


  Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin
  på nära håll. I Kosta Safaripark får ni
  uppleva skogslevande djur på nära håll.
  Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt
  i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade
  turer med våra viltvårdare – de vet när och var
  djuren gärna håller sig framme.

  Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar
  maj till september kl. 10-22.
  www.kostasafaripark.se


 • Följ Orrefors påFacebookFacebook/Orrefors

  Följ Orrefors på
  Facebook


  Facebook/Orrefors
 • Följ Seger påFacebookFacebook/SegerEurope

  Följ Seger på
  Facebook


  Facebook/SegerEurope
 • En genialt enkellösning därmottagaren självväljer sin gåva.www.joyfulgiftcard.com

  En genialt enkel
  lösning där
  mottagaren själv
  väljer sin gåva.


  www.joyfulgiftcard.com
 • Spana inSagaformsprisnomineradeservis - POP.www.sagaform.com

  Spana in
  Sagaforms
  prisnominerade
  servis - POP.


  www.sagaform.com
 • Följ Craft påFacebookFacebook/Craft Sportswear SWE

  Följ Craft på
  Facebook


  Facebook/Craft Sportswear SWE
 • Låt dig inspirerasmitt i Glasriketwww.kostabodaarthotel.com

  Låt dig inspireras
  mitt i Glasriket


  www.kostabodaarthotel.com
 • Ergonomisktriktigaarbetsklädersamt tillbehörfrån Projobwww.projob.se

  Ergonomiskt
  riktiga
  arbetskläder
  samt tillbehör
  från Projob


  www.projob.se
2016-08-18

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

JANUARI - JUNI 2016


PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2016

• Omsättningen uppgick till 1 257 mkr, vilket var 6 % högre än föregående år (1 191 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 100,2 (48,7) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 67,0 (27,8) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,41) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 88,6 (-55,9) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

• Omsättningen uppgick till 2 388 mkr, vilket var 4 % högre än föregående år (2 287 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 108,3 (50,5) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 62,4 (16,9) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 0,95 (0,24) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 152,5 (-84,8) mkr.
• Soliditeten uppgick till 45,8 (43,8) %.
• Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 75,2 (86,5) %.

 

VD HAR ORDET

APRIL - JUNI
Omsättningen uppgick till 1 257 mkr och kvartalet går därmed till historien som den högsta försäljning vi någonsin uppnått i perioden april-juni. Försäljningstillväxten på 6 % (8 % i lokala valutor) är jag nöjd med, även om vi skall kunna ännu bättre! Man måste dock ha i minnet att motsvarande period 2015 ökade med 21 % (10 % i lokala valutor) så det var tuffa siffror som vi mötte. Det blev även historiskt på ett annat sätt då vi på rullande helår för första gången passerade fem miljarder i omsättning (5 065 mkr).

Försäljningskanalen profil utvecklas starkt med en tillväxt på 11 %. Jag är dock inte nöjd med detaljhandeln som visade -2 % men här pågår ett intensivt arbete för att få upp tillväxten.
Geografiskt går Europa med Sverige i spetsen riktigt starkt medan USA var något svagare än vi förväntat.

Rörelseresultatet mer än fördubblades till 100,2 mkr vilket är det bästa sedan 2008, men även här kan vi bättre vilket vi också ska visa kommande år. Rörelsemarginalen skall upp på högre nivåer.


JANUARI - JUNI
Halvårets försäljning på 2 388 mkr är även det den högsta någonsin. Rörelseresultatet på 108,3 mkr är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ska ändå fortsatt förbättras.

Positivt är också vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 152,5 (-84,8) mkr vilket ger oss en fortsatt extremt stark balansräkning. Soliditeten på 45,8 % är långt över både vårt mål (30 %) och våra covenants men det kommer att behövas i vår fortsatta expansion.


FRAMTIDEN
Jag är fortsatt optimistisk inför framtiden. Vi kan fortfarande råka ut för något enskilt bakslag men det ser onekligen bra ut för de kommande åren även om vi fortsatt investerar hårt i både produktutveckling och inte minst i marknadsföring.

Vi har bättre service till våra kunder än någonsin, vi har ett bättre sortiment än någonsin, vi har stärkt våra varumärken väsentligt, vi har tagit en ledande roll inom CSR på profil med Cottover och vi står redo att lansera Craft Teamwear (fotboll, handboll, innebandy) under första kvartalet nästa år. Vi lanserar också Craft skor vid årsskiftet 2017/2018 och vi lanserar fantastiska nyheter inom försäljningskanalen profil och yrkeskläder våren 2017.

Jag kan därför inte vara annat än positiv för de kommande åren, även om något enskilt kvartal kan bli sämre än förväntat pga vår fortsatt höga investeringstakt i försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

 

TORSTEN JANSSON
Vd och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se


Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2016 klockan 7.00 (CET).

Kvartalsrapport januari-juni 2016
Rapport [PDF] | Presentation [PDF]