• Safaritur i småländsk urskog!Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin på nära håll. I Kosta Safaripark får ni uppleva skogslevande djur på nära håll. Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade turer med våra viltvårdare – de vet när och var djuren gärna håller sig framme. Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar maj till september kl. 10-22. www.kostasafaripark.se

  Safaritur i
  småländsk
  urskog!


  Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin
  på nära håll. I Kosta Safaripark får ni
  uppleva skogslevande djur på nära håll.
  Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt
  i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade
  turer med våra viltvårdare – de vet när och var
  djuren gärna håller sig framme.

  Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar
  maj till september kl. 10-22.
  www.kostasafaripark.se


 • Följ Orrefors påFacebookFacebook/Orrefors

  Följ Orrefors på
  Facebook


  Facebook/Orrefors
 • Följ Seger påFacebookFacebook/SegerEurope

  Följ Seger på
  Facebook


  Facebook/SegerEurope
 • En genialt enkellösning därmottagaren självväljer sin gåva.www.joyfulgiftcard.com

  En genialt enkel
  lösning där
  mottagaren själv
  väljer sin gåva.


  www.joyfulgiftcard.com
 • Spana inSagaformsprisnomineradeservis - POP.www.sagaform.com

  Spana in
  Sagaforms
  prisnominerade
  servis - POP.


  www.sagaform.com
 • Följ Craft påFacebookFacebook/Craft Sportswear SWE

  Följ Craft på
  Facebook


  Facebook/Craft Sportswear SWE
 • Låt dig inspirerasmitt i Glasriketwww.kostabodaarthotel.com

  Låt dig inspireras
  mitt i Glasriket


  www.kostabodaarthotel.com
 • Ergonomisktriktigaarbetsklädersamt tillbehörfrån Projobwww.projob.se

  Ergonomiskt
  riktiga
  arbetskläder
  samt tillbehör
  från Projob


  www.projob.se
2017-08-17

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

JANUARI - JUNI 2017


PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2017

• Omsättningen uppgick till 1 372 mkr, vilket var 9% högre än föregående år (1 257 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 110,5 (100,2) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 77,0 (67,0) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,16 (1,01) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 (88,6) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

• Omsättningen uppgick till 2 636 mkr, vilket var 10% högre än föregående år (2 388 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 153,7 (108,3) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 101,9 (62,4) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,95) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 83,7 (152,5) mkr.
• Soliditeten uppgick till 48,6 (45,8) %. 
• Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 61,7 (75,2) %.

 

VD HAR ORDET

APRIL - JUNI

Vår tillväxt fortsätter och försäljningen ökade med 9% inklusive valuta till 1 371,7 mkr vilket är rekord för ett andra kvartal. Det är 12:e kvartalet i rad med tillväxt vilket vi är stolta över. Rörelseresultatet ökade med 10% till 110,5 mkr vilket är starkt med tanke på de stora investeringar vi gör i både nya produkter och i marknadsföring.

Allt är starka siffror, framför allt då vi förväntade oss en negativ kalendereffekt på grund av att påsken låg i andra kvartalet i år.

Balansräkningen är fortsatt väldigt stark med en soliditet på 48,6% och vi har även ett positivt kassaflöde trots tillväxten.

JANUARI - JUNI

Försäljningen ökade med 10% till 2 635,9 mkr vilket är all time high.

Det är också en rörelseresultatförbättring på 42% till 153,7 mkr och resultat efter skatt ökade hela 63% till 101,9 mkr.

Glädjande nog visar samtliga regioner och samtliga segment tillväxt.

Vi fortsätter också växa med positivt kassaflöde vilket leder till en otroligt stark balansräkning där vi sänkt vår nettoskuld, har låg skuldsättningsgrad och en soliditet på hela 48,6%. Rörelsemarginalen förbättrades också jämfört med föregående år och uppgick till 5,8 (4,5)%.

FRAMTIDEN

Vi står nu inför några riktigt spännande kvartal och år.

CRAFT Teamwear börjar nu ta fart på allvar och vi har bland annat tecknat avtal med PEC Zwolle, Finlands innebandyförbund, Warberg Innebandy Club och Lycurgus Volleyball Club, samtidigt som förhandlingar pågår med  era elitklubbar och förbund över hela Europa. Vi kommer därmed att addera ytterligare klubbar i Europa under de kommande kvartalen. I slutet av augusti inviger vi vårt nya kanadensiska lager för Cutter & Buck och Clique. Vi har även fattat beslut om nya lager i Tyskland och Belgien och om att automatisera delar av lagret i Italien.

Just nu, och även i januari 2018, lanseras rekordmånga nyheter på ProJob och Jobman. I kvartal 1 2018 kommer också CRAFT skor att finnas ute i butikerna.

Även Kosta utvecklas väl och vi fortsätter våra investeringar där.

Vi kommer också, som vi tidigare berättat, starta en omfattande marknadsföring i USA under slutet av detta och under nästa år.

Med allt som vi gjort, och allt som vi gör, står vi starkt rustade och vi kommer definitivt att fortsätta vår tillväxt.

Resultatmässigt tror jag på fortsatt tillväxt, sedan kan det självklart komma enstaka kvartal som har lägre tillväxt, framför allt om mycket etableringskostnader hamnar på samma kvartal. Men vi har nu lyckats nå försäljningstillväxt i 13 av de senaste 14 kvartalen, och förbättrat rörelseresultatet i 11 av dem.

Rörelseresultatet har förbättrats rejält sen vi startade våra stora framtidssatsningar 2014. Från 255 mkr 2015 till 400 mkr 2016, och nu på rullande 12 månader till 445 mkr. Det är en stark utveckling både vad gäller försäljning och resultat.

Vi står starka framåt och vår resa har bara börjat!

 

TORSTEN JANSSON

Vd och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017 klockan 7.00 (CET).

Kvartalsrapport januari-juni 2017
Rapport [PDF] | Presentation [PDF]