• Safaritur i småländsk urskog!Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin på nära håll. I Kosta Safaripark får ni uppleva skogslevande djur på nära håll. Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade turer med våra viltvårdare – de vet när och var djuren gärna håller sig framme. Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar maj till september kl. 10-22. www.kostasafaripark.se

  Safaritur i
  småländsk
  urskog!


  Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin
  på nära håll. I Kosta Safaripark får ni
  uppleva skogslevande djur på nära håll.
  Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt
  i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade
  turer med våra viltvårdare – de vet när och var
  djuren gärna håller sig framme.

  Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar
  maj till september kl. 10-22.
  www.kostasafaripark.se


 • Följ Orrefors påFacebookFacebook/Orrefors

  Följ Orrefors på
  Facebook


  Facebook/Orrefors
 • Följ Seger påFacebookFacebook/SegerEurope

  Följ Seger på
  Facebook


  Facebook/SegerEurope
 • En genialt enkellösning därmottagaren självväljer sin gåva.www.joyfulgiftcard.com

  En genialt enkel
  lösning där
  mottagaren själv
  väljer sin gåva.


  www.joyfulgiftcard.com
 • Spana inSagaformsprisnomineradeservis - POP.www.sagaform.com

  Spana in
  Sagaforms
  prisnominerade
  servis - POP.


  www.sagaform.com
 • Följ Craft påFacebookFacebook/Craft Sportswear SWE

  Följ Craft på
  Facebook


  Facebook/Craft Sportswear SWE
 • Låt dig inspirerasmitt i Glasriketwww.kostabodaarthotel.com

  Låt dig inspireras
  mitt i Glasriket


  www.kostabodaarthotel.com
 • Ergonomisktriktigaarbetsklädersamt tillbehörfrån Projobwww.projob.se

  Ergonomiskt
  riktiga
  arbetskläder
  samt tillbehör
  från Projob


  www.projob.se
2017-11-09

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

JANUARI - SEPTEMBER 2017


PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

• Omsättningen uppgick till 1 331,1 mkr, vilket var 2 % högre än föregående år (1 300,4 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 143,0 (124,9) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 105,3 (86,5) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,60 (1,31) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,4 (15,5) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

• Omsättningen uppgick till 3 967,0 mkr, vilket var 8 % högre än föregående år (3 688,5 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 296,6 (233,2) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 207,2 (148,9) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 3,14 (2,26) kr.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 73,3 (168,0) mkr.
• Soliditeten uppgick till 48,0 (45,4) %.
• Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 60,7 (73,5) %.

 

VD HAR ORDET

JULI - SEPTEMBER

Det är med glädje och stolthet vi avslutar vårt tredje kvartal som är det 13:e kvartalet i rad med omsättningstillväxt. Ökningen blev 2 % men då hade vi en negativ valutaeffekt på 2 % så tillväxten i lokala valutor var 4 %.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade från 124,9 mkr till 143,0 mkr eller med 14 % och periodens resultat med 22 % till 105,3 mkr. Det är sjunde kvartalet i rad rörelseresultatet ökar, och det har nu ökat i 12 av de senaste 13 kvartalen.

Såväl omsättning som rörelseresultat och periodens resultat är "all time high" för ett tredje kvartal.

Vi har en del störande saker i form av leveransförseningar i kvartalet, både från Asien men också på grund av de strejker som varit i Göteborgs hamn. Även det extrema väder som varit i USA och Karibien har påverkat försäljningen negativt på golfsidan och kommer troligen att göra det ytterligare något eller några kvartal.

Av våra tre segment visar Gåvor & Heminredning 11 % omsättnings- tillväxt, Profil 11 % och Sport & Fritid ett minus på 6 %. Man skall då veta att leveransförseningarna drabbat Sport & Fritid mest och att våra golfkläder redovisas här. Det är också detta segment som har den största delen av den negativa valutaeffekten.

JANUARI - SEPTEMBER

För januari - september ökade försäljningen med 8 % men då har vi här en positiv valutaeffekt om 2 %. På nio månader har vi tillväxt i samtliga våra tre segment, Profil med 13 %, Gåvor & Heminredning med 11 % och Sport & Fritid med 1 %.

I kronor växte vår omsättning till 3 967,0 mkr mot föregående år 3 688,5 mkr.

Rörelseresultatet ökade med 27 % till 296,6 mkr, periodens resultat med 39 % till 207,2 mkr. Även på nio månader är såväl omsättning som rörelseresultatet och periodens resultat "all time high".

KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING

Jag är glad och nöjd över att vi trots alla investeringar som lageruppbyggnad i Kanada, vår stora satsning på Craft Teamwear m.m. ändå har ett operativt kassaflöde som är positivt. Trots tillväxt och investeringar, har vi höjt soliditeten med 2,6 procentenheter till 48,0 % jämfört med september 2016. Vi har även sänkt nettoskulden med 228 mkr jämfört med samma period. Jag är glad över vår mycket starka balansräkning som ger goda förutsättningar för oss att växa och expandera.

FRAMTIDEN

Det är ingen tvekan om att jag ser ljust på framtiden. Vi har under de senaste tre åren investerat kraftigt i såväl nya produkter inom befintliga varumärken som nya varumärken, nya lager och inte minst i kraftfull marknadsföring. Dessa investeringar har resulterat i att vi nu för första gången passerar 5 500 mkr på rullande 12 månader och att vi ökat omsättningen med 1 242 mkr sedan 2014 då vi startade våra stora framtidssatsningar. Trots att vi har gjort dessa satsningar och investeringar har vi samtidigt ökat rörelseresultatet kraftigt. Jämför vi 2017 med 2015, så har vi på perioden januari – september mer än fördubblat det, från 146,8 mkr till 296,6 mkr.

Den stora tillväxten har vi ändå framför oss. Craft Teamwear har fått mycket starkt mottagande, det påverkar inte årets försäljning särskilt mycket men vi tror det kommer att skapa tillväxt redan nästa år. Vi räknar med att nästa år ha 20-30 lag inom de två högsta ligorna samt landslag inom fotboll, handboll och innebandy i Europa. Även Craft skor som lanseras till våren är mycket spännande.

Inför våren kommer även större lanseringar samt förnyelse och breddning av yrkeskläder under varumärkena ProJob och Jobman. Vårt nya lager i Toronto har välkomnats av våra kanadensiska kunder och fortsätter det som det startat kommer vi att etablera ytterligare lager i Kanada redan under nästa år.

Så jag känner stor tillförsikt för vår tillväxt framåt.

Givetvis är målet även tillväxt i resultat, vilket jag är övertygad om att vi kommer att klara, dock med reservation att något/några kvartal kan komma in lägre än föregående år men på årsbasis skall vi fortsätta vår resultattillväxt.

Vi möter framtiden starka, motiverade och övertygade om en bra utveckling!

 

TORSTEN JANSSON
Vd och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 7.00 (CET).

Kvartalsrapport januari-september 2017
Rapport [PDF] | Presentation [PDF]