• Safaritur i småländsk urskog!Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin på nära håll. I Kosta Safaripark får ni uppleva skogslevande djur på nära håll. Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade turer med våra viltvårdare – de vet när och var djuren gärna håller sig framme. Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar maj till september kl. 10-22. www.kostasafaripark.se

  Safaritur i
  småländsk
  urskog!


  Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin
  på nära håll. I Kosta Safaripark får ni
  uppleva skogslevande djur på nära håll.
  Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt
  i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade
  turer med våra viltvårdare – de vet när och var
  djuren gärna håller sig framme.

  Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar
  maj till september kl. 10-22.
  www.kostasafaripark.se


 • Följ Orrefors påFacebookFacebook/Orrefors

  Följ Orrefors på
  Facebook


  Facebook/Orrefors
 • Följ Seger påFacebookFacebook/SegerEurope

  Följ Seger på
  Facebook


  Facebook/SegerEurope
 • En genialt enkellösning därmottagaren självväljer sin gåva.www.joyfulgiftcard.com

  En genialt enkel
  lösning där
  mottagaren själv
  väljer sin gåva.


  www.joyfulgiftcard.com
 • Spana inSagaformsprisnomineradeservis - POP.www.sagaform.com

  Spana in
  Sagaforms
  prisnominerade
  servis - POP.


  www.sagaform.com
 • Följ Craft påFacebookFacebook/Craft Sportswear SWE

  Följ Craft på
  Facebook


  Facebook/Craft Sportswear SWE
 • Låt dig inspirerasmitt i Glasriketwww.kostabodaarthotel.com

  Låt dig inspireras
  mitt i Glasriket


  www.kostabodaarthotel.com
 • Ergonomisktriktigaarbetsklädersamt tillbehörfrån Projobwww.projob.se

  Ergonomiskt
  riktiga
  arbetskläder
  samt tillbehör
  från Projob


  www.projob.se
2018-04-26

DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB

Januari - Mars 2018


PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2018

• Omsättningen uppgick till 1 272,8 mkr, vilket var 1 % (3 % i lokal valuta) högre än föregående år (1 264,2 mkr).
• Rörelseresultat uppgick till 18,6 (43,2) mkr.
• Periodens resultat uppgick till 6,0 (24,9) mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,38) kr.
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 6,6 (33,6) mkr.
• Soliditeten uppgick till 51,3 (49,4) %.
• Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 54,5 (60,6) %.

VD HAR ORDET

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet gav en bra start på året. Då påsken i år inträffade i mars i stället för april hade vi en negativ kalendereffekt. Januari och februari hade en tillväxt på 5 %, medan mars hade -5 %. Detta tillsammans med att aprils försäljning startat bra gör att bilden av kalendereffekten är tydlig. Jag tror även att den kyliga våren gjorde att vårsäsongen kom igång senare, framförallt inom detaljhandeln.

Vi klarade trots detta att öka omsättningen med 1 % (3 % i lokal valuta), vilket känns psykologiskt viktigt då det blir 15:e kvartalet i rad som vi levererar tillväxt.

Utvecklingen var stark på profil men svagare på detalj. Försäljningskanalen profil ökade med 7 % vilket känns mycket bra. Tyvärr minskade dock detaljhandeln med 7 % vilket vi inte är nöjda med. Vi tror att det dels beror på de saker jag nämnde ovan - kalendereffekt och en sen vår – en även att vi här har haft en negativ valutapåverkan vid omräkning till SEK. Oavsett kommer vi ändå att göra extra insatser i denna försäljningskanal.

Våra investeringar i marknadsföring och försäljning slår igenom på kostnadssidan. Externa kostnader ökade med 28,6 mkr och personalkostnader med 18,3 mkr, totalt 46,9 mkr. Trots den negativa kalendereffekten och de marknadsinvesteringar vi gör så klarar vi ett rörelseresultat på 18,6 mkr, vilket är tack vare en stark bruttovinst på 46,8 (45,2) %. Det är en start som vi är nöjda med.

BALANSRÄKNINGEN

Balansräkningen fortsätter att stärkas och soliditeten uppgår till 51,3 (49,4) %. Nettoskuldsättningsgraden minskade till

54,5 (60,6) %. Det känns bra att ha en stark balansräkning som möjliggör både fortsatt organisk tillväxt och eventuella förvärv.

VÅRA NYA LANSERINGAR

Våra nya större satsningar har tagits emot väl. Craft Teamwear går starkt och våra egna förväntningar på 3-5 års sikt är höga. Craft löparskor sålde i stort sett slut direkt. Visserligen skall man påpeka att våra inköpsvolymer var låga, men det är ändå glädjande med en sådan debut och att konsumenter visat att de har stort förtroende för varumärket.

FRAMTIDEN

Jag är fortsatt positiv till 2018 och de kommande åren. Vår införsäljning för hösten på Craft visar god tillväxt och våra nya satsningar bör öka tillväxten från nuvarande nivå. Även vår kraftfulla marknadsföring och utbyggnad av säljkårer borde börja ge effekt under andra halvåret.

 

Tack för första kvartalet!

Torsten Jansson, VD

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande Direktör
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

 

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 7.00 (CET).

Kvartalsrapport januari-mars 2018
Rapport [PDF] | Rapport [Onlinekatalog] | Presentation [PDF]