2016-10-18

Bokslutskommuniké 2016

9 februari 2017


Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07.00. En presentation kommer att hållas på New Wave Group's Showroom, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, kl 10.00.

För anmälan till presentation, e-mail: ann.sundin@nwg.se