Lönsamhets- och tillväxtmål

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Profil, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Tillväxtmålet över en konjunkturcykel är 10-20 procent per år (varav cirka 5-10 procent är organisk tillväxt) och en rörelsemarginal om 15 procent. Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål om minst 30 procent över en konjunkturcykel.