Profile Professionals blir New Wave Profile

Med start 1 januari 2013 jobbar Profile Professionals vidare under nytt namn och ny logotype. Vi heter nu New Wave Profile och flertalet av våra medlemsföretag har antagit en logotype som tydligt markerar medlemskapet. Företag som valt att behålla sin logotype samverkar som PARTNER. Totalt finns vi på 58 platser i landet, från Norrbotten till Skåne.

Vi vill tydligt markera att vi nått en punkt där vi vill kommunicera ett gemensamt budskap fullt ut och därigenom bli tydligare på marknaden.

Läs mer på www.newwaveprofile.com

2014-04-15

Årsredovisning 2013

Idag, tisdagen den 15 april publicerar New Wave Group AB årsredovisningen för 2013 och material inför årsstämman. Årsredovisningen för 2013 och material inför årsstämman den 6 maj 2014 finns nu tillgängligt för läsning och nedladdning.

Läs mer
2014-04-03

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: tisdagen den 6 maj 2014 kl. 13.00

Plats: Kosta Glascenter, Stora vägen 98, 360 52 Kosta (på bruksområdet vid Kosta glasbruk)

Rätt till deltagande och anmälan:

Aktie...

Läs mer
2014-04-02

New Wave Group AB (publ) Pressinformation från valberedningen

M. Johan Widerberg nominerad till styrelsen i New Wave Group AB

Läs mer
gå till arkivet ->