2017-04-18

Årsredovisning 2016

Idag, tisdagen den 18 april publicerar New Wave Group AB årsredovisningen för 2016.Årsredovisningen för 2016 och material inför årsstämman den 10 maj 2017 finns nu tillgängligt för läsning och nedladdning.

Läs mer
2017-04-07

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Läs mer
2017-02-09

Bokslutskommuniké för New Wave Group AB (publ)

JANUARI–DECEMBER 2016

Läs mer
gå till arkivet ->