2018-04-23

Årsredovisning 2017

Idag, tisdagen den 24 april publicerar New Wave Group AB årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2017.

Läs mer
2018-04-12

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Läs mer
2018-02-08

Bokslutskommuniké New Wave Group AB

JANUARI - DECEMBER 2017

Läs mer
gå till arkivet ->