• Safaritur i småländsk urskog!Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin på nära håll. I Kosta Safaripark får ni uppleva skogslevande djur på nära håll. Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade turer med våra viltvårdare – de vet när och var djuren gärna håller sig framme. Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar maj till september kl. 10-22. www.kostasafaripark.se

  Safaritur i
  småländsk
  urskog!


  Möt visenter, hjortar, mufflonfår och vildsvin
  på nära håll. I Kosta Safaripark får ni
  uppleva skogslevande djur på nära håll.
  Ta bilen genom parken och se djuren ströva fritt
  i sin naturliga miljö. Varje dag erbjuder vi guidade
  turer med våra viltvårdare – de vet när och var
  djuren gärna håller sig framme.

  Premiär 10 maj, därefter öppet alla dagar
  maj till september kl. 10-22.
  www.kostasafaripark.se


 • Följ Orrefors påFacebookFacebook/Orrefors

  Följ Orrefors på
  Facebook


  Facebook/Orrefors
 • Följ Seger påFacebookFacebook/SegerEurope

  Följ Seger på
  Facebook


  Facebook/SegerEurope
 • En genialt enkellösning därmottagaren självväljer sin gåva.www.joyfulgiftcard.com

  En genialt enkel
  lösning där
  mottagaren själv
  väljer sin gåva.


  www.joyfulgiftcard.com
 • Spana inSagaformsprisnomineradeservis - POP.www.sagaform.com

  Spana in
  Sagaforms
  prisnominerade
  servis - POP.


  www.sagaform.com
 • Följ Craft påFacebookFacebook/Craft Sportswear SWE

  Följ Craft på
  Facebook


  Facebook/Craft Sportswear SWE
 • Låt dig inspirerasmitt i Glasriketwww.kostabodaarthotel.com

  Låt dig inspireras
  mitt i Glasriket


  www.kostabodaarthotel.com
 • Ergonomisktriktigaarbetsklädersamt tillbehörfrån Projobwww.projob.se

  Ergonomiskt
  riktiga
  arbetskläder
  samt tillbehör
  från Projob


  www.projob.se

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för användning av och access till webbplatsen www.nwg.se ("Webbplatsen"). Webbplatsen ägs av New Wave Group AB ("vi" eller "oss"). Genom att använda Webbplatsen eller annan webbplats tillhörande något av våra dotterbolag eller ett bolag i vår företagsgrupp, accepterar du att vara bunden av nedanstående villkor.

Ansvarsbegränsning

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att tillse att den information som tillhandahålls på Webbplatsen är tillförlitlig och den information som tillhandahålls bedöms av oss vara felfri. Trots detta kan informationen ändå innehålla felaktigheter eller vara ofullständig. Information på Webbplatsen tillhandahålls därför i befintligt skick. Vi friskriver oss uttryckligen från varje garanti, såväl explicit som implicit, i relation till all användning av Webbplatsen.

Du bekräftar härmed att all användning av Webbplatsen görs på egen risk och på egen bekostnad. Vi är inte under några omständigheter, gentemot någon person eller något företag, ansvariga vare sig för direkt skada, indirekt skada eller följdskada som kan tänkas uppkomma som ett resultat av din användning av Webbplatsen, eller som beror på information eller mjukvara som tillhandahålls på Webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inte någon kontroll, eller någon möjlighet att utöva tillsyn över sådana webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi kan inte ansvara för, och ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi friskriver oss från allt ansvar för länkar från Webbplatsen till andra webbplatser.

Vidare varken garanterar eller ansvarar vi för att Webbplatsen eller andra webbplatser till vilka Webbplatsen länkar är fria från virus, så kallad "malware" eller annan skadlig kod.

Copyright och andra immateriella rättigheter

Webbplatsen inklusive allt innehåll är © Copyright 2012 New Wave Group AB, 425 36 Hisings Kärra, Sverige. Med ensamrätt.

Samtliga immateriella rättigheter, såsom patent och patenterade produkter, registrerade och oregistrerade mönster, registrerade och oregistrerade varumärken och företagslogotyper som tillhandahålls på Webbplatsen ägs eller licensieras av New Wave Group AB. Sådant material får inte på något sätt användas utan vårt skriftliga medgivande. Användning av Webbplatsen ger inte användaren någon som helst rätt till materialet eller någon licens att använda sig av de immateriella rättigheterna utan vårt skriftliga medgivande.

Personuppgiftspolicy

New Wave Group AB är personuppgiftsansvarig (i enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204 och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter).

Vi agerar i enlighet med ovan nämnda lagstiftning och annan sådan nationell lagstiftning rörande skydd för personuppgift som kan bli tillämplig på vår verksamhet. Vi behandlar inte några personuppgifter utan din vetskap och överför inte dina personuppgifter till någon annan utan ditt uttryckliga samtycke. Vidare har du i enlighet med Personuppgiftslagen rätt att informeras om all vår behandling av dina personuppgifter och du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dessa uppgifter. Vi upprätthåller din rätt att bli informerad och efter skriftlig begäran från dig korrigerar vi alla felaktiga personuppgifter som behandlas av oss. Information om vår behandling av dina personuppgifter tillhandahålls kostnadsfritt. Vi förbehåller oss emellertid rätten att debitera dig kostnader för sådan rapportering av information som begärs mer än en gång per kalenderår.

Cookies

På Webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator. Det finns två typer av cookies, permanenta och sessionscookies. Permanenta cookies lagras på din dator för framtida bruk, medan sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.

Sessionscookies används på Webbplatsen uteslutande för att rapportera och mäta användartrafik på Webbplatsen och för att lagra information avseende köp i anslutning till din varukorg om du nyttjar vår webshop. Permanenta cookies används inte på Webbplatsen.

Webbplatsen använder inte cookies för att lagra personuppgifter.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator, kan det regleras med hjälp av dina webbläsarinställningar. Tillvägagångssättet för detta kan skilja sig åt beroende på vilken webbläsare du använder och ytterligare information återfinns i hjälpprogrammet för din webbläsare.

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du väljer att avaktivera cookies, finns en risk att du inte kan använda alla delar av Webbplatsen och att Webbplatsen inte fungerar på tilltänkt sätt.