Clique

Clique är en bred kollektion högkvalitativa basplagg och accessoarer - sannolikt Europas starkaste profilkoncept - som är gångbara inom ett brett spektrum av tillfällen och verksamheter. Vad som utmärker Clique är dess spännvidd av färger och storlekar för både män och kvinnor.