Kosta Förlag


Kosta Förlag är ett bokförlag som specialiserar sig på det vi kallar livets goda. Förlaget vänder sig till dig som är intresserad av form, design och glas. Kosta Förlag vill sprida kunskapen om det underbara glaset och dess fantastiska formgivare och verka för att vi använder vårt glas och inte bara låter det samla damm i ett skåp. Det vänder sig också till dig som är road av bordets fröjder. Allt från mat och dryck till vackra dukade bord.

Läs mer på kostaforlag.se.