Hållbarhetsrelaterade mål

New Wave Group investerar löpande i hållbarhetsarbetet. Målsättningen är att kontinuerligt utveckla detta arbete för att maximera vårt bidrag och minimera vår negativa påverkan på människa och miljö, globalt och lokalt. Det som gör stört skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet. Därför har vi tre prioriterade fokusområden som utgår från koncernens kärnverksamhet:

  • Hållbara produkter - design och produktutveckling
  • Hållbar tillverkning - inköp och produktion
  • Hållbar distribution - transport och logistik

Direkt kopplat till våra tre fokusområden är nedan mål och nyckeltal. Läs mer om våra målsättningar inför framtiden i vår hållbarhetsredovisning.

 

Nyckeltal   2017 Mål Kommentar
Produkter med hållbarhetsattribut Textila produkter 835* 90 % år 2025 Avser aktiva produkter med märkningar som exemelvis Svanen och Oeko Tex samt produkter från miljösmarta material och processer.
Hårda produkter 384* 50 % år 2025
Andel reviderade fabriker belägna i riskländer % av total antal fabriker i riskländer 59 % 90 % 2020 Riskländer enligt amfori BSCIs definition.  
% av inköpsvolym från fabriker i riskländer 86 % 95 % år 2020
% av inköpsvolym via inköpskontor 92 % 100 % år 2020
Utsläpp från transporter CO2e (t) Flyg 1 790 Nollvision Långdistanstransporter mellan Asien och Europa.
Båt 11 484 Renare bränslen och bättre fartyg

* 2017 hade vi 7 488 unika aktiva produkter (storlek/färg ej inkluderat) till försäljning. På grund av svårigheter i datainsamling har vi för 2017 ingen möjlighet att redovisa hur fördelningen av totalt antal produkter ser ut mellan textila och hårda produkter. Uppskattningsvis står de för 50 % vardera.

** Jämfört med textila produkter är urvalet av certifieringar och miljömärkningar för hårda produkter begränsas, vilket återspeglas i antal redovisade produkter med hållbarhetsattribut.