Aktieägarkort

Koncernen har beslutat att avsluta sitt aktieägarkort.

Den administrativa hanteringen är krävande och kostsam samt missgynnar vissa aktieägare beroende på ägarform. Kortet fyller därmed inte sin funktion att ge alla berättigade aktieägare denna förmån. Utfärdade kort gäller tom 2020-05-31.