Profile Professionals blir New Wave Profile

Med start 1 januari 2013 jobbar Profile Professionals vidare under nytt namn och ny logotype. Vi heter nu New Wave Profile och flertalet av våra medlemsföretag har antagit en logotype som tydligt markerar medlemskapet. Företag som valt att behålla sin logotype samverkar som PARTNER. Totalt finns vi på 58 platser i landet, från Norrbotten till Skåne.

Vi vill tydligt markera att vi nått en punkt där vi vill kommunicera ett gemensamt budskap fullt ut och därigenom bli tydligare på marknaden.

Läs mer på www.newwaveprofile.com

2014-05-06

Uppföljning - glasproduktionen i Thailand

CSR är en viktig fråga för oss på New Wave Group. Vi ser handel över gränser som något i grunden positivt som bidrar till ökad tillväxt i låglöneländer, om företag visar hänsyn till människor och miljö. New Wave Group arbetar aktivt med att försöka m...

Läs mer
2014-05-06

Årsstämma 2014 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

- Utdelning till aktieägarna med 1 krona per aktie med den 9 maj 2014 som avstämningsdag.- Omval av Anders Dahlvig, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellan...

Läs mer
gå till arkivet ->