Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller all användning av webbplatsen www.nwg.se ("Webbplatsen"). Webbplatsen ägs av New Wave Group AB ("vi" eller "oss"). Genom att använda Webbplatsen accepterar du nedanstående villkor.

Ansvarsbegränsning

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att tillse att den information som tillhandahålls på Webbplatsen är tillförlitlig och den information som tillhandahålls bedöms av oss att vara felfri. Trots detta kan informationen ändå innehålla felaktigheter eller vara ofullständig. Information på Webbplatsen tillhandahålls därför i befintligt skick. Vi friskriver oss uttryckligen från varje garanti, såväl explicit som implicit, i relation till all användning av information på Webbplatsen.

All användning av Webbplatsen är på egen risk. Vi är inte under några omständigheter, gentemot någon person eller något företag, ansvariga för vare sig direkt eller indirekt skada eller följdskada som kan uppkommer till följd av din användning av Webbplatsen, eller till följd av information som tillhandahålls på Webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inte någon kontroll, eller någon möjlighet att utöva tillsyn, över sådana webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som tillhandahålls av tredje part och friskriver oss från allt ansvar för länkar från Webbplatsen till andra webbplatser.

Vidare varken garanterar eller ansvarar vi för att Webbplatsen eller andra webbplatser till vilka Webbplatsen länkar är fria från virus, så kallad "malware" eller annan skadlig kod.

 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Innehållet på Webbplatsen, inklusive upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter, tillkommer New Wave Group AB. Med ensamrätt.

Samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till registrerade och oregistrerade mönster och varumärken på Webbplatsen ägs eller licensieras av New Wave Group AB. Användning av Webbplatsen ger inte användaren någon som helst rätt till materialet eller någon licens att använda de immateriella rättigheterna utan vårt skriftliga medgivande.

 

Cookies

På Webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator. Det finns två typer av cookies, permanenta och sessionscookies. Permanenta cookies lagras på din dator för framtida bruk, medan sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.

Sessionscookies används på Webbplatsen uteslutande för att rapportera och mäta användartrafik på Webbplatsen och för att lagra information avseende köp i anslutning till din varukorg om du nyttjar vår webshop. Permanenta cookies används inte på Webbplatsen.

Webbplatsen använder inte cookies för att lagra personuppgifter.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator, kan det regleras med hjälp av dina webbläsarinställningar. Tillvägagångssättet för detta kan skilja sig åt beroende på vilken webbläsare du använder och ytterligare information återfinns i hjälpprogrammet för din webbläsare.

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du väljer att avaktivera cookies, finns en risk att du inte kan använda alla delar av Webbplatsen och att Webbplatsen inte fungerar på tilltänkt sätt.