.

CSR och Hållbarhet

New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi arbetar för hållbar utveckling som:

  • Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling
  • Skapar långsiktigt värde för bolaget
  • Tar hänsyn till intressenternas förväntningar

Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden. Innehållet i rapporten speglar de frågor som är mest väsentliga för New Wave Group och som har prioriterats högt av våra intressenter.

New Wave Group Sustainability Report 2021

Hållbarhetsredovisning 2021

[PDF]  [KATALOG]