ÅRSSTÄMMA I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 16 maj 2024.

Läs mer Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2024 NEW WAVE GROUP AB

Januari - mars

Läs mer Läs mer

Inbjudan till presentation av New Wave Groups delårsrapport för januari-mars 2024

New Wave Group AB (publ) publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2024 den 25 april kl. 07:00. Samma dag kl. 10:00 hålls en presentation av rapporten som kan följas via webcast.

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Cutter & Buck ny titelsponsor för Svenska Golftouren herr

New Wave Group med varumärket Cutter & Buck har tillsammans med Svenska Golfförbundet tecknat ett nytt avtal gällande titelpartnerskap för [...]

Läs mer

Crackle Circular av Åsa Jungnelius vinner prestigefulla designpriset Red Dot: Best of the Best

Crackle Circular – en produktserie bestående av tre vaser och en skål i återvunnet glas, formgiven och tillverkad i Kosta [...]

Läs mer

Kalendarium

augusti

15
torsdag

Delårsrapportf för andra kvartalet, 2024

New Wave Group AB (publ) publicerar sin delårsrapport för januari-juni 2024 den 15 augusti kl. 07:00. Samma dag kl. 10:00 hålls en presentation av rapporten. Presentationen kommer att hållas fysiskt på Barnhusgatan 16 i Stockholm samt att den kan följas via webcast.

Presentationen sker på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast: New Wave Group - Q2 Presentation 2024 - Finwire

För fysisk närvaro till presentationen, anmäl er senast 14 augusti 17:00 till johanna.lindberg@nwg.se.

november

07
torsdag

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2024

 

februari

06
torsdag

Delårsrapport för fjärde kvartalet, 2024