KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till årsstämma.

Läs mer Läs mer

New Wave Group AB uppdaterar finansiella mål och höjer rörelsemarginalmålet från 15 till 20 %

Idag har New Wave Group AB (publ) fastställt uppdaterade finansiella mål. Målen är uppdaterade för att spegla New Wave Groups strategiska prioriteringar avseende lönsamhet och ekonomisk stabilitet i kombination med sedan tidigare fastställt tillväxtmål.

Läs mer Läs mer

Bokslutskommuniké 2023 - New Wave Group AB

Januari - december

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Cutter & Buck ny titelsponsor för Svenska Golftouren herr

New Wave Group med varumärket Cutter & Buck har tillsammans med Svenska Golfförbundet tecknat ett nytt avtal gällande titelpartnerskap för [...]

Läs mer

Crackle Circular av Åsa Jungnelius vinner prestigefulla designpriset Red Dot: Best of the Best

Crackle Circular – en produktserie bestående av tre vaser och en skål i återvunnet glas, formgiven och tillverkad i Kosta [...]

Läs mer

Kalendarium

april

25
torsdag

Delårsrapport för första kvartalet, 2024

Kvartalsrapporten publiceras på vår hemsida kl. 07:00. En presentation kommer att hållas på vårt showroom i Stockholm på Barnhusgatan 16 kl 10:00.

För fysisk anmälan för presentationen, anmäl er senast 24 april 17:00 till johanna.lindberg@nwg.se.

Presentationen visas digitalt via följande länk New Wave Group - Q1 Presentation 2024 - Finwire.

maj

16
torsdag

Årsstämma 2024

augusti

15
torsdag

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET, 2024