Craft blir ny klädleverantör till det svenska handbollslandslaget

Samarbetet, som innefattar herr, dam och samtliga ungdomslandslag, inleds 1 juli 2019 och sträcker sig över fyra år.

Läs mer Läs mer

Kapitalmarknadsdag - 21 aug

Läs mer Läs mer

Brasserie 1742 - utsedd till en av Sveriges bästa restauranger

Livets Goda presenterar Sveriges bästa 20 restauranger

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 50 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Årsstämma 2019 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

Läs mer

Bokslutskommuniké New Wave Group AB

Januari - December

Läs mer

Kalendarium

augusti

20
tisdag

Delårsrapport för andra kvartalet, 2019

augusti

21
onsdag

Kapitalmarknadsdag

Kapitalmarknadsdag, Stockholm.

Mer information tillkommer.

november

07
torsdag

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2019