New Wave Group försäljnings- och resultatutveckling under andra kvartalet

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 20 augusti men då försäljningen och resultatet utvecklats bättre än vad som tidigare kommunicerats släpps preliminära siffror för kvartalet tidigare.

Läs mer Läs mer

Årsstämma 2020 i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 25 juni 2020. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Läs mer Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2020 New Wave Group AB

Januari - Mars

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2019

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2019 på www.nwg.se.

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2020 New Wave Group AB

Januari - Mars

Läs mer

Kalendarium

juni

25
torsdag

Årsstämma 2020

 

augusti

20
torsdag

Delårsrapport för andra kvartalet, 2019

Rapporten publiceras på vår hemsida kl. 07.00. En presentation kommer att hållas via Microsoft teams med start kl 10.00.

För närvaro vid web presentationen, anmäl er till ann.sundin@nwg.se senast 19:e augusti.
 

november

06
tisdag

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2019