Bokslutskommuniké 2022 - New Wave Group AB

Januari - december

Läs mer Läs mer

Mats Årjes avgår som ledamot i New Wave Groups styrelse

Läs mer Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Januari - September

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2021

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2021 på www.nwg.se.

Läs mer

Craft förlänger samarbetet med handbollslandslaget

Craft och det svenska handbollslandslaget har samarbetat sedan 2019 och förlänger nu avtalet i ytterligare fem år. Det framgångsrika samarbetet, [...]

Läs mer

Kalendarium

april

26
onsdag

Delårsrapport för första kvartalet, 2023

maj

16
tisdag

Årsstämma 2023

augusti

16
onsdag

Delårsrapport för andra kvartalet, 2023