Inbjudan till New Wave Group’s kapitalmarknadsdag 2022

New Wave Group AB har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 6 oktober 2022.

Läs mer Läs mer

New Wave Group AB (Publ) Förvärvar B.T.C. ACTIVEWEAR LIMITED

New Wave Group har idag förvärvat 100 % av aktierna i det brittiska profilklädesbolaget B.T.C. Activewear Limited. Köpeskillingen är 33 miljoner GBP på kassa- och skuldfri basis och betalas kontant.

Läs mer Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Januari - Juni

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2021

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2021 på www.nwg.se.

Läs mer

Craft förlänger samarbetet med Hammarby Fotboll – nytt avtal sträcker sig till och med 2028

Efter tre år som huvudpartner till Hammarby Fotboll inom rättigheterna sportutrustning och merchandise förlängs nu avtalet mellan Craft och Hammarby [...]

Läs mer

Kalendarium

oktober

06
torsdag

Kapitalmarknadsdag

Anmäl ditt fysiska deltagande till presentationerna (ej tillgängligt via länk) samt om ni närvarar på efterföljande förtäring genom att skicka ett mejl till ann.sundin@nwg.se senast den 3 oktober.

november

08
måndag

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2022

februari

10
fredag

Bokslutskommuniké, 2022