Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 16 maj 2023.

Läs mer Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2023

Januari - mars

Läs mer Läs mer

Kallelse till Årsstämma i New Wave Group AB (Publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till årsstämma.

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Internationella Designpriset Red Dot Award till vasserien Reed av Monica Förster

Reed – en serie exklusiva vaser av Monica Förster för Orrefors – har vunnit det prestigefyllda internationella designpriset Red Dot [...]

Läs mer

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022 på www.nwg.se.

Läs mer

Kalendarium

maj

16
tisdag

Årsstämma 2023

augusti

16
onsdag

Delårsrapport för andra kvartalet, 2023

 

november

07
tisdag

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2023