Delårsrapport för andra kvartalet 2023

Januari - Juni

Läs mer Läs mer

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR TENSON-KONCERNEN

New Wave Group har idag förvärvat 100% av aktierna i det svenska outdoorbolaget Tenson AB.

Läs mer Läs mer

AVSTÄMNINGSDAG FÖR AKTIESPLIT

Vid årsstämman i New Wave Group AB (publ) den 16 maj 2023 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den 13 juni 2023.

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 70 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Cutter & Buck ny titelsponsor för Svenska Golftouren herr

New Wave Group med varumärket Cutter & Buck har tillsammans med Svenska Golfförbundet tecknat ett nytt avtal gällande titelpartnerskap för [...]

Läs mer

Crackle Circular av Åsa Jungnelius vinner prestigefulla designpriset Red Dot: Best of the Best

Crackle Circular – en produktserie bestående av tre vaser och en skål i återvunnet glas, formgiven och tillverkad i Kosta [...]

Läs mer

Kalendarium

november

07
tisdag

Delårsrapport för tredje kvartalet, 2023

februari

08
torsdag

Bokslutskomuniké 2023

april

25
torsdag

Delårsrapport för första kvartalet, 2024