Kosta Julmarknad 2018

En magisk vintervärld på Kosta Julmarknad.

Läs mer Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet

Januari - September

Läs mer Läs mer

Craft sluter avtal med spartan

Craft har slutit ett avtal med Spartan USA. Spartan arrangerar 287 hinderbanelopp per år i 32 länder varav cirka 150 är i USA.

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Profil, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 50 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Delårsrapport för tredje kvartalet

Januari - September

Läs mer

Sveriges Gröna Guld

Den svenska skogen täcker närmare 70% av landet och är både en förnyelsebar energikälla och huvudkälla till byggmaterial och förpackningsmaterial. [...]

Läs mer

Kalendarium

februari

07
torsdag

Bokslutskommuniké 2018

april

25
torsdag

Delårsrapport för första kvartalet, 2019

maj

17
fredag

Årsstämma 2019