DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2019

Juli - September

Läs mer Läs mer

Full pott i hållbarhet för new wave group

New Wave Group är ett av 8 bolag som får full pott – 6 poäng av 6 möjliga – när Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankat hur drygt 170 börsbolag förhåller sig till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs mer Läs mer

Kapitalmarknadsdag

Den 21 augusti höll New Wave Group sin första kapitalmarknadsdag på Stockholm showroom. Med en fullspäckad agenda och varumärkesansvariga från Clique, Cutter & Buck och Craft, togs dagen väl emot av deltagare som fick möjligheten att ställa frågor och diskutera respektive varumärke efter presentationerna.

Läs mer Läs mer

New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profilmarknaden och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment; Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika säljkanalerna profil och detaljhandel.

New Wave Group är en decentraliserad organisation där stora mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning.

 Målsättningen är att bolagen ska drivas av entreprenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag (cirka 50 stycken), varav en del tillhör underkoncerner. Styrelsemöten hålls cirka tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från vd:ar i "mogna" bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group valt möjliggör effektiv benchmarking av lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. New Wave Group har också satt upp interna måltal för bolagen.

Om New Wave Group Om New Wave Group

Aktuellt

Årsstämma 2019 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

Läs mer

Kapitalmarknadsdag - 21 aug

Den 21 augusti kommer New Wave Group arrangera en kapitalmarknadsdag. En dag där några av koncernens större varumärken kommer att [...]

Läs mer

Kalendarium

februari

06
torsdag

Bokslutskommuniké 2019

april

22
onsdag

Delårsrapport för första kvartalet, 2020

 

maj

13
onsdag

Årsstämma 2020