Craft sluter avtal med spartan

Craft har slutit ett avtal med Spartan USA. Spartan arrangerar 287 hinderbanelopp per år i 32 länder varav cirka 150 är i USA.

"Det är cirka 1 miljon startande per år och man har 502 miljoner visningar på sociala medier. Avtalet omfattar både kläder och skor, och har ett beräknat försäljningsvärde på 30 miljoner dollar under den treåriga avtalsperioden. Detta avtal betraktar vi som ett genombrott för Craft i USA".

De två varumärkena kommer att utveckla de första högpresterande tekniska kläderna för den stigande sporten Obstacle Course Racing (OCR).


04 oktober, 2018
Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Januari - Juni

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 523,2 mkr, vilket var 11 % högre än föregående år (1 371,8 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 137,3 (110,4) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 106,8 (77,1) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,60 (1,16) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,6 (50,1) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 796,0 mkr, vilket var 6 % högre än föregående år (2 635,9 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 155,9 (153,7) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 112,7 (101,9) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,70 (1,55) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 131,2 (83,7) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 49,7 (48,6) %.
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 55,8 (61,7) %.


VD HAR ORDET

APRIL - JUNI

Vårt andra kvartal var mycket starkt med [...]

Craft för Pec Zwolle

PEC Zwolle will play from the season 2017-2018 in Craft clothing. The club and the sports brand have reached an agreement on a partnership of three seasons. Craft Sportswear will be the official clothing supplier for all representative teams of the club.

Commercial director Joost Broerse PEC Zwolle, "I am very pleased about this upcoming collaboration. It makes me proud that the qualitatively strong brand Craft, PEC Zwolle commitment as a flagship to position the teamwear into the spotlight. Due to the excellent experiences of recent years with Craft as underwear sponsor of the club, I have a very positive feeling about the organization and the people who working there. I look forward to this more intensive collaboration with Craft and look forward to the future."

Adriaan Visser, chairman of PEC Zwolle, "With Craft we assure us of the knowledge and expertise of a strong international brand. Craft is well known both in Europe and the rest of the world and has more [...]

Årsstämma 2018 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:

 • Utdelning till aktieägarna med 1,70 kr per aktie med den 18 maj 2018 som avstämningsdag.
 • Omval av Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg som styrelseledamöter.
 • Omval av Olof Persson som styrelseordförande.
 • Bemyndigande av styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas [...]

New Wave Group AB (publ)

Ändring av valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen i New Wave Group AB (publ) offentliggjorde den 12 april 2018 sitt förslag inför årsstämman till följande: val av ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter (inklusive arvode för utskottsarbete), arvode till revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt principer för utseende av valberedning.

Efter att valberedningens förslag offentliggjordes har Elisabeth Dahlin meddelat att hon inte står till förfogande för omval då hon har fått ett uppdrag som inte är förenligt med denna typ av uppdrag. Valberedningen har därför beslutat att Elisabeth Dahlin inte kommer att föreslås till omval, samt att föreslå antalet ledamöter som utses av stämman ska vara fem.

Valberedningen består av Arne Lööw (ordförande), utsedd av Fjärde AP-fonden, Johan Ståhl, utsedd [...]

Ladda fler nyheter