Press

2020-07-16

New Wave Group försäljnings- och resultatutveckling under andra kvartalet

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 20 augusti men då försäljningen och resultatet utvecklats bättre än vad som tidigare [...]
2020-06-25

Årsstämma 2020 i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 25 juni 2020. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning [...]
2020-04-17

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2019

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2019 på www.nwg.se.
2020-04-02

New Wave Group föreslår slopad utdelning och skjuter upp årsstämman

Mot bakgrund av den uppkomna situationen och den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av coronaviruset [...]
Ladda fler nyheter