Press

2021-12-03

Extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit extra bolagsstämma den 3 december 2021. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med [...]
2021-11-05

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Januari - september
2021-10-26

Kallelse till extra Bolagsstämma i New Wave Group AB (Publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till extra bolagsstämma.
2021-09-30

Styrelsen i New Wave Group föreslår extrautdelning

Mot bakgrund av coronapandemin och de osäkerhetsfaktorer som den medfört, föreslog New Wave Group’s styrelse av försiktighetsskäl inför såväl årsstämman [...]
2021-08-17

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Januari - juni
Ladda fler nyheter