Press

2019-05-17

Årsstämma 2019 i New Wave Group AB (publ)

Vid årsstämma i New Wave Group AB som hölls idag beslutades bland annat följande:
2019-04-25

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Januari - Mars
2019-04-18

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 NEW WAVE GROUP AB

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2018 på www.nwg.se.
2019-04-12

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Ladda fler nyheter