Press

2021-09-30

Styrelsen i New Wave Group föreslår extrautdelning

Mot bakgrund av coronapandemin och de osäkerhetsfaktorer som den medfört, föreslog New Wave Group’s styrelse av försiktighetsskäl inför såväl årsstämman [...]
2021-08-17

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Januari - juni
2021-07-13

New Wave Groups resultat för andra kvartalet överstiger väsentligt marknadens förväntningar

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 17 augusti men då New Wave Group förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat [...]
2021-05-19

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 19 maj 2021. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning [...]
2021-04-27

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Januari - Mars
Ladda fler nyheter