Press

2022-05-18

Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 18 maj 2022. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning [...]
2022-04-26

Delårsrapport för första kvartalet 2022

Januari - mars
2022-04-14

Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2021

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2021 på www.nwg.se.
2022-04-14

Kallelse till Bolagsstämma i New Wave Group AB (Publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till bolagsstämma.
2022-04-12

New Wave Groups resultat för första kvartalet överstiger väsentligt marknadens förväntningar

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 26 april men då New Wave Group förväntas rapportera en högre försäljning och [...]
Ladda fler nyheter