06 februari, 2020

Bokslutskommuniké 2019 New Wave Group AB

Januari - December

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 024,1 MSEK, vilket var 4 % (1 % i lokala valutor) högre än föregående år (1 943,4 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 240,3 (209,4) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 165,9 (158,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,53 (2,42) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 286,7 (174,4) MSEK.

 

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 903,5 MSEK, vilket var 10 % (5 % i lokala valutor) högre än föregående år (6 290,6 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 535,0 (482,8) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 370,1 (360,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,66 (5,48) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 99,5 (222,6) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 44,9 (48,6) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 78,6 (53,3) %.

 

UTDELNING

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning om 2,20 (2,00) kronor per aktie, motsvarande 146,0 (132,7) MSEK.

 

VD HAR ORDET

OKTOBER - DECEMBER                            

Återigen ett kvartal med tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 4 % (1 % i lokala valutor) till 2 024,1 MSEK vilket är den högsta försäljningen vi någonsin haft i ett kvartal.

Bruttovinsten är fortsatt stabil och uppgick till 46,7 (46,4) %.

Externa kostnader minskade med 6,1 MSEK (46,8 MSEK inkl. IFRS 16) jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick därmed till det högsta någonsin för ett kvartal och blev 240,3 (209,4) MSEK, en ökning med 15 %. Rörelsemarginalen förbättrades med 1,1 procentenheter och uppgick till 11,9 %.

Det känns bra att vårt tidigare uttalade fokus att prioritera kostnader, resultat och kassaflöde gav effekt redan under fjärde kvartalet.

I slutet av kvartalet påverkades vi negativt av det varma vädret och försäljningen av vinterprodukter har varit tuff både för oss och våra kunder.

 

HELÅR 2019

2019 blev ännu ett år med god tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 10 % (5 % i lokala valutor) och uppgick till 6 903,5 MSEK.

Det var sjätte året i rad med tillväxt och under de åren har vi vuxit med 2,9 miljarder SEK.

Rörelseresultatet uppgick till 535,0 MSEK och periodens resultat uppgick till 370,1 MSEK, båda nya all time high.

Året präglades av stora framgångar för många av våra verksamheter. Det enda vi inte är nöjda med är utvecklingen i Gåvor & Heminredning där vi också tog en goodwillnedskrivning i fjärde kvartalet av Sagaform på -11,4 MSEK. Åtgärder har vidtagits för att förbättra utvecklingen.

Vi påverkades negativt under slutet av året vad det gäller försäljning av vinterprodukter såsom jackor, handskar, mössor, halsdukar mm. Det varma vädret drabbade främst våra sportvarumärken men till viss del även yrkeskläderna. Tyvärr har det varma vädret fortsatt in i första kvartalet.

 

BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

Jag är mycket glad och nöjd över vår balansräkning och våra kassaflöden.

Vi går nu in i en fas där vi kommer att fokusera på resultat och positiva kassaflöden istället för kraftig tillväxt, investeringar i nya varumärken och lageruppbyggnad.

Vi går in i denna fas med ett eget kapital på 3 770,7 MSEK och en soliditet på 44,9%. Vi har alla förutsättningar att ytterligare förbättra detta men det är ändå en skön känsla och en stor trygghet.

Det känns även bra att vi för fjärde året i rad föreslår att utdelningen höjs och samtidigt ökat försäljningen och stärkt balansräkningen.

 

FRAMTIDEN

Jag känner mig fortsatt trygg och optimistisk och vi står starka inom i stort sett alla områden och varumärken.

Den stora satsning vi gjort på klubb och teamwear drar med sig en ny marknad för många av våra varumärken, även om det betyder mest för Craft.

Craft utvecklas mycket bra inom teamwear och motsvarar de högt ställda förväntningarna som vi hade. Vi vinner varje dag små och medelstora föreningar men vi expanderar också snabbt bland Sveriges och Europas topplag.

Den kanske svåraste sporten att slå sig in på är fotboll och i nästa års herrallsvenska har vi tre lag, Hammarby Fotboll, IFK Göteborg och Varberg BOIS. Internationellt har vi FC Luzern, PEC Zwolle, KAA Gent, SG Dynamo Dresden och SV Darmstadt. Vi är mycket glada och stolta över denna utveckling och vi skördar även stora framgångar på damsidan.

Sammanfattningsvis vill jag avsluta VD-ordet med nästan samma ord som 2018. Våra varumärken, vår säljkapacitet, vår leveranskapacitet, vår organisation och vår balansräkning har aldrig varit bättre, större eller starkare.

Tack till alla kunder, anställda, aktieägare och andra som gjort denna utveckling möjlig.

 

Torsten Jansson, VD

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Rapport [PDF] | [Onlinekatalog] | Presentation [PDF]