07 februari, 2019

Bokslutskommuniké New Wave Group AB

Januari - December

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 943,4 mkr, vilket var 19 % högre än föregående år (1 630,3 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 209,4 (172,5) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 158,9 (146,8) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,42 (2,20) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174,4 (134,5) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 290,6 mkr, vilket var 12 % högre än föregående år (5 597,3 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 482,8 (469,1) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 360,0 (354,0) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,48 (5,34) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 222,6 (207,8) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 48,6 (50,9) %.
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 53,3 (54,1) %.

UTDELNING

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 2,00 (1,70) krona per aktie motsvarande 132,7 (112,8) mkr.

 

VD HAR ORDET

OKTOBER – DECEMBER

Fjärde kvartalet går till historien som det bästa hittills för New Wave Group. 19 % tillväxt (14 % i lokala valutor)

är starka siffror. Samtliga tre segment växte. Företag* har ju länge haft en god tillväxt, vilket också fortsätter, men under detta kvartal vill jag framförallt framhålla Sport & Fritid med en tillväxt på 26 %. Båda våra försäljningskanaler har god tillväxt. Detaljhandeln med 22 % och profil med 18 %. Rörelseresultatet ökade med 21 %, från 172,5 mkr till 209,4 mkr. Ett positivt kassaflöde från löpande verksamheten på 174,4 mkr är väldigt glädjande, då vi ju har ökat utgående lager 2018 och därmed rustat för en fortsatt god tillväxt 2019. Tillväxt för 18:e kvartalet i rad med ökade årsresultat varje år känns mycket bra!

Geografiskt vill jag också nämna USA. Tillväxten där börjar nu ta bra fart och vi får ett gott gensvar på våra investeringar. Under fjärde kvartalet växte USA med 33 % (24 % lokal valuta) vilket är riktigt starkt.

HELÅR 2018

Försäljning ökade med 12 % (9 % i lokala valutor) och uppgick till 6 290,6 mkr vilket är högsta hittills. Även rörelseresultatet, resultat före skatt och resultat efter skatt fortsätter att öka. Samtliga tre segment hade tillväxt och även båda försäljningskanalerna d.v.s. profil och detaljhandeln. Jag gläds även åt vårt positiva kassaflöde. 59,4 mkr efter investeringar låter kanske inte så imponerande, men med 12 % tillväxt under året, och att vi har ökat utgående lager 2018 för att ha fortsatt tillväxt 2019, så är det glädjande och ett styrkebesked i mina ögon.

Det var fjärde året i rad med god tillväxt, från 4 273,6 mkr 2014 till 6 290,6 mkr 2018 ger en organisk tillväxt på 2 017,0 mkr under perioden. Samtidigt ökade rörelseresultatet från 250,0 mkr 2014 till 482,8 mkr 2018 vilket nästan är en fördubbling.

Under 2018 har vi gjort stora framsteg inom de flesta av våra områden men speciellt intressant är givetvis Craft just nu. Vi har med Craft gjort enorma framsteg med vår Teamwear/klubbsatsning. Fantastiskt nog utsågs vi av tyska tidningen SAZ Sport till Tysklands bästa leverantör på Teamwear/klubb redan 18 månader efter att vi lanserat, vilket egentligen inte borde vara möjligt.

Först ut i herrallsvenskan blev Hammarby, vilket vi är mycket stolta över, och avtalet gäller både herr, dam och ungdom. Vi är även lika stolta över alla mindre klubbar inom cykel, friidrott, fotboll, löpning, skidåkning, brottning, volleyboll m.fl. som utgör basen för vår verksamhet, samtidigt är vi mycket stolta över att verka från gräsrotsnivå till elit.

Även om mycket fokus just nu är på Craft, vill jag även framhålla den fina utvecklingen inom Företag* samt i vår försäljningskanal profil. Under hösten såg vi även ljusningar i Kosta efter den dåliga sommaren.

Vi går ur 2018 med 48,6 % i soliditet och en stark balansräkning och historiskt låg nettoskuldsättningsgrad.

FRAMTIDEN

Jag startar med lite historik. Vi börsnoterades för exakt 21 år sedan, i december 1997. Sedan dess har vi haft tillväxt i omsättning från 351,4 mkr till 6 290,6 mkr vilket är 1 690 % eller ca 283 mkr per år. Rörelseresultatet har under samma period ökat från 29,4 mkr till 482,8 mkr, en ökning på 1 542 %. Detta till trots att vi i princip tappade åren 2009-2011 på grund av finansieringsproblem.

Från 1994 till 2007 växte vi i genomsnitt med 37 % i försäljning och 42 % i rörelseresultat, under 13 år i rad.

Men varför är historien viktig? Man investerar ju i framtiden? Det är rätt, och idag är New Wave Group starkare och har bättre förutsättningar än någonsin! Vi har Craft, där vi inte räds någon, och utmanar vem som helst. Vi har Cutter & Buck, vi har USA och Kanada med hög tillväxt där vi genomfört stora investeringar som vi nu börjar skörda. Vi har en stark tillväxt på Företag* och i försäljningskanalen profil. Vi har en starkare balansräkning än någonsin och en historiskt sett mycket låg skuldsättning. Samtidigt har vi ett kompetent, driftigt och hungrigt management som kommer att leverera! Så varför skulle framtiden bli sämre än historien?

Min övertygelse är att vi kommer att fortsätta leverera tillväxt i såväl försäljning som resultat. Men det kan säkert komma enskilda kvartal som resultaten blir lägre än föregående år.

Våra varumärken, vår säljkapacitet, vår leveranskapacitet, våra produkter, vår motivation, vår organisation, vår balansräkning - har aldrig varit bättre, större eller starkare.

Tack till alla kunder, anställda och aktieägare!

Torsten Jansson, VD

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande Direktör
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Kvartalsrapport januari-december 2018
Rapport [PDF] | Katalog  | Presentation [PDF]