20 augusti, 2020

Delårsrapport för andra kvartalet 2020

April - Juni

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 314,5 MSEK, vilket var 22 % (22 % i lokala valutor) lägre än föregående år (1 689,0 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 110,1 (119,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 72,9 (83,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,28) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 251,4 (9,0) MSEK.

 

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 755,4 MSEK, vilket var 14 % (15 % i lokala valutor) lägre än föregående år (3 193,9 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 86,0 (165,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 35,9 (109,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,57 (1,68) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 366,0 (-56,1) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 47,9 (44,7) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 69,9 (79,2) %.

 

 

VD HAR ORDET                        

APRIL-JUNI

Andra kvartalet blev betydligt bättre än vad jag befarade. Några länder återhämtade sig snabbare än vad vi trodde, tradingverksamheten gjorde ett mycket bra resultat och visade god tillväxt.

I kvartalet minskade försäljningen med 22 % i lokala valutor. Det såg väldigt olika ut i olika länder och bolag. Absolut värst drabbat var våra amerikanska bolag med en nedgång på 62 % och där var flera av våra bolag nedstängda långt in i maj. Även Sverige, Övriga Norden och Centraleuropa tappade nettoomsättning på mellan 29-43%. Sydeuropa och Övriga länder växte med 77 % respektive 19 %. Sydeuropas och Övriga länders tillväxt drogs främst upp av tradingordrar.

Rörelseresultatet blev 110,1 MSEK mot föregående års 119,6 MSEK vilket jag under rådande omständigheter är nöjd med och stolt över. Under perioden mottogs 44,1 MSEK i statligt stöd fördelat på ett flertal länder pga COVID-19. Vi lyckades själva bromsa kostnaderna kraftigt och minskade externa kostnader med 142,5 MSEK och personalkostnaderna med 81,4 MSEK. Detta tillsammans med ett lägre försäljningstapp än vi trott gav faktiskt till och med en ökad rörelsemarginal.

JANUARI-JUNI

För första halvåret minskade nettoomsättningen med 14 % till 2 755,4 MSEK. Bilden över regionernas utveckling är ungefär som för andra kvartalet. Den största nedgången var USA med 36 %. Man skall här komma ihåg att flera av våra lager i USA var stängda under relativt lång tid.

Jag är efter omständigheterna nöjd med ett rörelseresultat på 86,0 MSEK. Under ganska lång tid var jag orolig för ett betydligt sämre resultat än så.

 

KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING

Förutom att sänka kostnader är jag väldigt nöjd med det arbete som gjorts för att stärka kassaflödet. Första halvåret förbättrades med 422,1 MSEK jämfört med samma period förra året och uppgick till 366,0 MSEK. Total kreditram uppgår till 3 165 MSEK. Nettoskulden till kreditinstitut uppgick till 1 898,8 (2 168,6) MSEK, vilket ger ett kreditutrymme på 1 266 MSEK. Vi har under perioden stärkt balansräkningen ytterligare och ökat soliditeten med 3,2 procentenheter till 47,9 %.

FRAMTIDEN

Det är oerhört svårt att bedöma de närmaste kvartalen, men jag är helt övertygad om att vi kommer att gå ur krisen starkare än någonsin inom våra områden. Men kortsiktigt kan det säkert fortsätta att gå upp och ner beroende på hur COVID-19 utvecklas.

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF Onlinekatalog Presentation