06 november, 2020

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

Juli - September

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 470,1 MSEK, vilket var 13 % (9 % i lokala valutor) lägre än föregående år (1 685,5 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 176,3 (129,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 118,9 (94,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,81 (1,45) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 283,2 (-131,1) MSEK.

 

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 225,6 MSEK, vilket var 13 % (13 % i lokala valutor) lägre än föregående år (4 879,3 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 262,3 (294,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 154,8 (204,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,38 (3,13) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 649,1 (-187,3) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 49,0 (44,0) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 62,1 (82,8) %.

 

 

VD HAR ORDET                        

JULI-SEPTEMBER

Jag är mycket stolt och glad för vårt tredje kvartal. Vår organisation har verkligen åstadkommit en fantastisk prestation under en turbulent och utmanande tid. Omsättningen minskade med 13% från  1 685,5 MSEK till 1 470,1 MSEK, men med rådande marknadsläge där alla stora event och idrottstävlingar ställs in, matcher spelas utan publik, föreningsliv och idrott går på sparlåga och större konferenser och kongresser blir digitala, är det ändå ett bra resultat.

Att vi sedan ökade rörelseresultatet 37% från 129,1 MSEK till 176,3 MSEK och därmed höjde rörelsemarginalen med 4,3 procentenheter från 7,7% till 12,0% är en mycket bra utveckling. En rörelsemarginal på 12% eller högre i ett tredje kvartal har vi faktiskt bara nått en gång tidigare och det var år 2008. Då nådde vi 12,8%. Så år 2020 är näst bäst någonsin. Vi presterade ett kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet på 283,2 MSEK, en förbättring med 414,3 MSEK jämfört med samma period föregående år vilket återigen visar hur snabbt vi kan ställa om när kriser inträffar.

Under det tredje kvartalet minskade omsättningen för segmentet Företag med 1%, för Sport & Fritid med 29% medan Gåvor & Heminredning hade en tillväxt på 11%. Geografiskt är vår stora utmaning USA där omsättningen (inklusive 5% negativ valutaeffekt) minskade med 43%. Mest glädjande är att Sverige under kvartalet hade en tillväxt på 4% - en stark utveckling på en svag marknad.

JANUARI-SEPTEMBER

Året inleddes väldigt bra för att sedan kraschlanda i mars, april och maj och därefter långsamt återhämta sig. Det var mycket intensiva månader under våren då vi genomförde ett stort arbete för att minska våra kostnader och säkerställa ett bra kassaflöde. Tack vare dessa åtgärder och säkert delvis tidigare års investeringar i produkter och varumärken har vi så här långt återhämtat oss snabbt. Försäljningen minskade med 13%, även under denna period är USA den stora utmaningen med minus 39%, och står ensamt för en minskning med  495,7 MSEK av det totala tappet på  653,7 MSEK. Rörelseresultatet minskade med 32,3 MSEK från 294,6 till 262,3, men noterbart är att rörelsemarginalen dock förbättrats från 6,0% till 6,2%. Det är glädjande att se hur snabbt och handlingskraftigt vår organisation lyckats sänka kostnaderna och anpassa sig till den rådande situationen.

KASSAFLÖDE OCH BALANSRÄKNING

Förutom resultatutvecklingen är jag mycket nöjd med vårt kassaflöde. För niomånadersperioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till  649,1 MSEK, en förbättring på 836,4 MSEK jämfört med samma period föregående år. Total kreditram uppgick till 3 133,2 MSEK och nettoskulden till kreditinstitut till 1 629,8 MSEK, vilket ger ett kreditutrymme på 1 503,4 MSEK. Vi har även stärkt soliditeten, som nu uppgår till 49,0%. Vi har aldrig haft en så stark balansräkning och ett så stort outnyttjat kreditutrymme.

FRAMTIDEN

Det är fortsatt oerhört svårt att bedöma de närmaste kvartalen. COVID-19 har återigen ökat i flera länder och regioner under oktober och osäkerheten om när USA återhämtar sig är fortsatt stor. Vi kommer att göra vårt bästa för att prestera så bra som möjligt även de närmaste kvartalen. Ser man förbi COVID-19-krisen är jag helt övertygad om att vi kommer att gå stärkta ur den, vår bedömning är att vi tar marknadsandelar och utvecklas bättre än våra konkurrenter inom i stort sett alla områden. Jag ser fram emot att efter krisen få fart på tillväxten igen – men med fortsatt fokus på rörelsemarginalen – och fortsätta mot nya höjder.

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF Onlinekatalog Presentation