03 december, 2021

Extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit extra bolagsstämma den 3 december 2021. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 4,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades tisdagen den 7 december 2021.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.

Den 3 december 2021
New Wave Group AB (publ)
Styrelsen



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef

Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se