02 september, 2022

New Wave Group AB (Publ) Förvärvar B.T.C. ACTIVEWEAR LIMITED

New Wave Group har idag förvärvat 100 % av aktierna i det brittiska profilklädesbolaget B.T.C. Activewear Limited. Köpeskillingen är 33 miljoner GBP på kassa- och skuldfri basis och betalas kontant.

B.T.C. Activewear grundades år 2000 genom en sammanslagning av tre bolag och har sin distributionscentral och sitt huvudkontor i Birmingham. Bolaget är den tredje största profilklädesgrossisten i Storbritannien med ett femtiotal ledande internationella varumärken i portföljen. B.T.C. Activewears försäljningsmodell visar på potentialen för e-handel inom B2B, då ca 90 % av bolagets ordrar görs genom B.T.C. Activewears webbshop www.btcactivewear.co.uk (där det också går att läsa mer om bolaget). 

2021 omsatte B.T.C. Activewear 53,0 miljoner GBP. Förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på New Wave Groups resultat redan under innevarande år, men kommer kortsiktigt att ha en negativ inverkan på koncernens bruttovinstmarginal och rörelsemarginal vilka är lägre i B.T.C. Activewear än i New Wave Group. Genom att komplettera bolagets portfölj med New Wave Groups egna varumärken finns emellertid goda möjligheter att avsevärt förbättra både rörelse- och bruttovinstmarginalen i B.T.C. Activewear de kommande åren. 

Storbritannien är en av Europas största marknader för profilprodukter, med en tydlig utveckling mot ökat fokus på egna varumärken. Tillsammans med B.T.C. Activewear, som har en bred och etablerad kundbas, får New Wave Group en stark plattform för distribution av koncernens varumärken i Storbritannien. 

B.T.C. Activewears VD och medgrundare Stephen Pope, som kommer att fortsätta som VD i bolaget, kommenterar New Wave Groups förvärv:

”Det känns väldigt roligt att få in en stark ägare, som jobbar långsiktigt och som känner till branschen väl. B.T.C. Activewear kommer att kunna växa och ta nästa steg tillsammans med New Wave Group, där mixen mellan vår kunskap om och position på den brittiska marknaden tillsammans med New Wave Groups erfarenhet och varumärken kommer att bli en svårslagen kombination.”

Stephen Pope ser stora möjligheter för B.T.C. Activewear genom tillskottet av New Wave Groups egna varumärken: ”Med ett bredare utbud och bättre kunderbjudande kan vi nå nya kunder och konkurrera på nya områden. Vilket förstås är till förmån för vår affär och möjliggör tillväxt även för produkterna i vår befintliga portfölj.” 

Torsten Jansson, New Wave Groups VD och grundare, ser också ljust på framtiden:

”Med det här förvärvet etablerar vi på allvar New Wave Group som en av de riktigt stora spelarna på den brittiska marknaden, vilket såklart är väldigt roligt. Dessutom får vi in ett väldigt attraktivt och välskött bolag i koncernen, men också ovärderlig branschkunskap som alla våra bolag kommer att få nytta av.”

 

B.T.C. Activewear kommer att ingå i rörelsesegmentet Företag med primärt fokus på försäljningskanalen profil. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31 - 712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice-koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 70 - 362 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2022 kl. 08:45.