31 maj, 2023

AVSTÄMNINGSDAG FÖR AKTIESPLIT

Vid årsstämman i New Wave Group AB (publ) den 16 maj 2023 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för genomförande av aktiespliten ska vara den 13 juni 2023.

Sista dag för handel i New Wave Group AB:s aktier före split är den 9 juni 2023. Första dag för handel i New Wave Group AB:s aktier efter split är den 12 juni 2023. Till följd av spliten kommer aktierna i New Wave Group AB att handlas under nya ISIN-koder från och med den 12 juni 2023. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0020356962 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0020356970. I samband med spliten kommer B-aktien att överta befintlig handelsplats på Nasdaq Stockholm. A-aktien kommer att förbli onoterad.

Spliten av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto 14 juni 2023.

Efter spliten kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 132 687 086, varav 39 415 360 A-aktier och 93 271 726 B-aktier.

Den 31 maj 2023
New Wave Group AB (publ)
StyrelsenFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef

Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se