11 maj, 2018

New Wave Group AB (publ)

Ändring av valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen i New Wave Group AB (publ) offentliggjorde den 12 april 2018 sitt förslag inför årsstämman till följande: val av ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter (inklusive arvode för utskottsarbete), arvode till revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt principer för utseende av valberedning.

Efter att valberedningens förslag offentliggjordes har Elisabeth Dahlin meddelat att hon inte står till förfogande för omval då hon har fått ett uppdrag som inte är förenligt med denna typ av uppdrag. Valberedningen har därför beslutat att Elisabeth Dahlin inte kommer att föreslås till omval, samt att föreslå antalet ledamöter som utses av stämman ska vara fem.

Valberedningen består av Arne Lööw (ordförande), utsedd av Fjärde AP-fonden, Johan Ståhl, utsedd av Lannebo Fonder, och Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB. Valberedningen representerar cirka 84 procent av rösterna i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta Arne Lööw, valberedningens ordförande på telefon 08-787 75 59.

Den 11 maj 2018

 

New Wave Group AB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm. New Wave Group är en internationell tillväxtkoncern som designar, köper och utvecklar varumärken inom profil, sport och heminredning. För mer information vänligen besök, www.nwg.se.