13 juli, 2021

New Wave Groups resultat för andra kvartalet överstiger väsentligt marknadens förväntningar

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 17 augusti men då New Wave Group förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för andra kvartalet 2021 jämfört med såväl föregående år som marknadens förväntningar baserat på analytikernas estimat offentliggörs siffrorna tidigare.

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 ökade med 131 MSEK till 241 (110) MSEK. Nettoresultatet ökade med 115 MSEK till 188 (73) MSEK. I resultatet ingår engångsposter i form av efterskänkta statliga lån till koncernbolagen i USA (Paycheck Protection Program Loan Forgiveness) om cirka 42 MSEK. Omsättningen i kvartalet uppgick till 1 487 (1 314) MSEK, vilket är en ökning med 13 % (18 % i lokala valutor).

Delårsrapporten för andra kvartalet presenteras i sin helhet tisdagen den 17 augusti klockan 07:00. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerade siffror är preliminära och är inte reviderade av bolagets revisorer.

Göteborg den 13 juli 2021
New Wave Group AB (publ)FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD 
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021, kl. 08:30.