12 april, 2022

New Wave Groups resultat för första kvartalet överstiger väsentligt marknadens förväntningar

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 26 april men då New Wave Group förväntas rapportera en högre försäljning och ett väsentligt högre resultat för första kvartalet 2022 jämfört med såväl föregående år som marknadens förväntningar baserat på analytikernas estimat offentliggörs siffrorna tidigare.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 ökade med 109,0 MSEK till 209,1 (100,1) MSEK. Nettoresultatet ökade med 85,8 MSEK till 153,5 (67,7) MSEK. Omsättningen i kvartalet uppgick till 1 774,9 (1 261,6) MSEK, vilket är en ökning med 41 % (36 % i lokala valutor).

Delårsrapporten för första kvartalet presenteras i sin helhet tisdagen den 26 april klockan 07:00. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerade siffror är preliminära och är inte reviderade av bolagets revisorer.

Göteborg den 12 april 2022
New Wave Group AB (publ)
Torsten Jansson, VDFÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
VD och koncernchef

Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 703 62 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se


Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2022 kl 12:15.