18 december, 2019

NWG Förvärvar ON INTERIÖR

New Wave Group har genom ett inkråmsförvärv köpt verksamheten i ON Interiör med varumärkena ByON, Victorian och Vakinme. Köpare till verksamheten är New Wave Group AB:s dotterbolag Sagaform AB.

Genom förvärvet förstärker New Wave Group och Sagaform sin ställning på heminredningsmarknaden och får tillgång till ytterligare starka varumärken med kompletterande och högkvalitativt produktsortiment som utöver försäljning till detaljhandeln i många fall även lämpar sig för distribution i försäljningskanalen företag. De förvärvade varumärkena har en årsomsättning på ca 45 Mkr.

Vid årsskiftet tillträder även Christer Hallberg som ny VD för Sagaform AB.

New Wave Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm. New Wave Group är en tillväxtkoncern som designar, köper och utvecklar varumärken inom segmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. För mer information besök gärna, www.nwg.se.

Göteborg den 18 december 2019
New Wave Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Göran Härstedt

Vice VD och vice koncernchef
Tel: 0703-62 56 11
E-mail: goran.harstedt@nwg.se