Samarbeten

New Wave Group tror att hållbara lösningar kräver engagemang av många olika aktörer; både företag, internationella samfund och organisationer. Här ger vi en överblick av de initiativ och nätverk som vi samarbetar med.Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Amfori BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

http://www.amfori.org/content/amfori-bsci


 

international accord on safety in the textile and garment industry

Intenrational accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry

Det Internationella ackordet är ett bindande avtal som ska leda till ökad säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh. Avtalet innebär bland annat att fabriker genomgår el- och byggnadsinspektioner samt träning och utbildning i brandsäkerhet. Ambitionen är att programmet ska expandera till fler produktionsländer.

www.internationalaccord.org


 

Textile Exchange

Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull.

www.textileexchange.org


 

kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen anordnas av RISE och finns till för att sprida den senaste informationen om kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet med gruppen är att vara ett stöd och ta fram verktyg för lagkrav och andra aktiviteter på kemikalieområdet.

www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/natverket-kemikaliegruppen


 

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion var ett av världens största forskningsprogram kring hållbart mode med visionen att skapa ett systemskifte till en hållbar textilindustri. New Wave Group deltog i forskningen som industripartner. Ta del av resultat och publikationer på:

www.mistrafuturefashion.com


 

Clean Shipping Index

Clean Shipping Index är ett initiativ som har som mål att påverka skeppsrederierna att använda renare fartyg. Organisationen har utvecklat verktyget Clean Shipping Index som syftar till att hjälpa företag att värdera miljöpåverkan vid val av speditörer eller rederier.

www.cleanshippingindex.com


 

Medlemskap genom vårt dotterbolag Cutter & Buck

 

FLA (Fair Labour Association)

FLA är en internationell organisation som arbetar med socialt ansvarstagande och förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer världen över.

www.fairlabor.org 

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)

C-TPAT främjar säker transport och anti-terrorism. Amerikanska CBP (Customs and Border Protection) genomför oberoende kontroller av våra leverantörer som tillverkar produkter till den amerikanska marknaden.

www.cbp.gov/ctpat

 

Lokala engagemang

  • Buyer's Forum, Bangladesh
  • CSR Forum, Shanghai, Kina
  • Brand Ethical Working Group (BEWG), Bangalore, Indien