Inköpsorganisation

New Wave Group vill alltid finnas nära tillverkningen av våra produkter. Därför har vi egna inköpskontor i Asien som sköter den dagliga kontakten med våra leverantörer.

Vi har kontor i fyra olika produktionsländer; Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien. Här arbetar sammanlagt över 200 New Wave Group-anställda.

Kina är vårt största produktionsland. Inköpskontoret ligger i Shanghai där New Wave Group har bedrivit verksamhet sedan 1992. Dessutom har vi tre satellitkontor i Qingdao, Xiamen och Nanchang. Vår strategi är att inköpen sker direkt mellan oss och leverantören utan agenter och mellanhänder. Det tycker vi skapar bäst förutsättningar för ett nära samarbete och bättre kontroll över inköpspriser, kvalitet och produktionsflöden.

Våra inköpskontor är mycket viktiga i arbetet med socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Närvaro och lokal förankring gör det lättare att besöka fabriker och stötta våra leverantörer i sociala och miljömässiga utmaningar. New Waves styrka är att vi har egen CSR-personal som arbetar heltid med dessa uppgifter.