18 april, 2019

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 NEW WAVE GROUP AB

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2018 på www.nwg.se.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen kan beställas via telefon +46 (0)31-712 89 00 eller via email info@nwg.se.

Göteborg, 18 April 2019

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD 
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

 

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl 08:30.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Årsredovisning 2018 [PDF] [Katalog] | Hållbarhetsredovisning 2018 [PDF] [Catalogue]