14 april, 2023

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022 på www.nwg.se.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten kan beställas via email info@nwg.se.

Göteborg, 14 april 2023

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD 
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 kl 09:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.


Årsredovisning 2022

[PDF]  [ESEF]   [KATALOG]

Hållbarhetsrapport 2022

[PDF]  [KATALOG]