17 augusti, 2022

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Januari - Juni

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 019,2 MSEK, vilket var 36% (30% i lokala valutor) högre än föregående år (1 486,8 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 351,0 (241,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 265,0 (187,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,99 (2,84) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,1 (185,3) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 794,1 MSEK, vilket var 38% (32% i lokala valutor) högre än föregående år (2 748,4 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 560,1 (341,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 418,5 (255,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,31 (3,88) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 73,3 (552,5) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 59,0 (58,9) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 27,0 (31,2) %.


VD har ordet
             

Ännu ett rekordkvartal
Det är med glädje och stolthet vi kan presentera ännu ett rekordkvartal med god tillväxt både när det gäller försäljning och resultat. Försäljningen har nu ökat åtta kvartal i rad och vi visar all time high i både nettoomsättning och rörelseresultat för sjätte kvartalet i rad.

Nettoomsättningen i kvartalet ökade från 1 486,8 MSEK till 2 019,2 MSEK, en tillväxt med 532,4 MSEK eller 36%. I lokala valutor uppgick tillväxten till 30%.

Rörelseresultatet ökade från 241,3 MSEK till 351,0 MSEK, en ökning med 109,7 MSEK eller 45%. Man ska då komma ihåg att vi i andra kvartalet 2021 fick eftersänkta statliga PPP-lån i USA på 42,5 MSEK. Exkluderar man dessa från föregående års resultat uppgick det till 198,8 MSEK och den faktiska resultatförbättringen är då 152,5 MSEK eller 77%.

Rörelsemarginalen uppgick till 17,4% i kvartalet vilket också är all time high.

Samtliga marknader visade tillväxt utom region Övriga länder vilket beror på minskad trading i Asien. USA och Centraleuropa sticker ut med en tillväxt på 62% respektive 52%. USA är återigen vår största marknad.

Båda våra försäljningskanaler hade god tillväxt med 33% i profil och 40% i detaljhandeln.

Halvåret
Årets första två kvartal gav en tillväxt av försäljningen på 38%, i lokala valutor 32%. Nettoomsättningen uppgick till 3 794,1 MSEK mot 2 748,4 MSEK föregående år, en tillväxt på 1 045,7 MSEK. Rörelseresultatet ökade från 341,5 MSEK till 560,1 MSEK eller med 64%. Rörelsemarginalen blev därmed 14,8% under första halvåret jämfört med 12,4% för samma period under föregående år.

Rullande helår
På rullande helår uppgår nettoomsättningen nu till 7 764,3 MSEK med ett rörelseresultat på 1 224,5 MSEK och en rörelsemarginal på 15,8 %.

Kassaflöde och balansräkning
Trots att vi har ökat lagret för att klara den allt större efterfrågan, har vi mer kundfordringar än tidigare på grund av tillväxten och har delat ut 547 MSEK de senaste sju månaderna till aktieägarna, har vi en fortsatt mycket stark balansräkning med en soliditet på 59% och ett eget kapital på mer än 5 miljarder SEK. Detta ger oss en stor trygghet och stora möjligheter för expansion.

Framtiden
Trots all oro i vår omvärld visar våra siffror att våra satsningar fortsätter ge framgång. Vi ser i nuläget inte någon minskad efterfrågan på våra produkter och varumärken – snarare tvärtom. Vår försäljning fortsätter öka. Vi har nu lyckats bygga upp lagret en del under det andra kvartalet men ytterligare lageruppbyggnad behövs för att möta den ökande efterfrågan. Vi vet också att vi har en god tillväxt (42%) i Crafts grundordrar för hösten, fler och fler kunder börjar sälja våra skor och Teamwear satsningen fortsätter ge goda resultat. Jag vill också framhålla Clique som ökar starkt på profil och Cutter & Buck som blivit en tillväxtmaskin både i Europa och USA.

Jag är övertygad om att vi nu tar marknadsandelar inom de flesta områden. Kommer det en sämre konjunktur ser jag ingen anledning till att vi inte ska kunna fortsätta ta marknadsandelar och visa tillväxt. Dessutom har vi både högre lönsamhet och starkare balansräkning än de flesta konkurrenter vilket öppnar för eventuella förvärv till rimligare priser. De senaste åren har vi fått avstå från förvärv på grund av för höga prisförväntningar.

Till sist, ett stort tack till hela vår organisation som gör ett fantastiskt arbete och ett stort tack till alla kunder som väljer våra produkter.
 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31 - 712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice-koncernchef
Göran Härstedt
Telefon: +46 (0) 70 - 362 56 11
E-post: goran.harstedt@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 (0) 31 - 712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Delårsrapport

PDF PRESENTATION