25 april, 2019

Delårsrapport för första kvartalet 2019

Januari - Mars

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 504,9 MSEK, vilket var 18 % (11 % i lokala valutor) högre än föregående år  (1 272,8 MSEK).
  • Rörelseresultat uppgick till 46,0 (18,6) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 26,0 (6,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,10) SEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -65,1 (6,6) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 45,9 (51,3) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 73,7 (54,5) %.

 

VD HAR ORDET

Det är glädjande att 2019 startat lika bra som 2018 slutade. En försäljningstillväxt på 18 % varav 11 % i lokala valutor är starkt! Att det sedan var det 19:e kvartalet i rad med försäljningstillväxt visar att vi är under stark utveckling! Rörelseresultatet ökade från 18,6 MSEK till 46,0 MSEK och periodens resultat ökade från 6,0 MSEK till 26,0 MSEK. Båda resultaten är ”all time high” för ett första kvartal.

NETTOOMSÄTTNING

Samtliga våra tre segment hade försäljningstillväxt. Sport & Fritid har en fortsatt mycket stark utveckling och visade 21 % tillväxt. Företag var inte mycket sämre med en tillväxt på 19 % och Gåvor & Heminredning klarade att ta sig över nollstrecket även om tillväxten är blygsamma 2 %. Koncernens försäljning passerade några milstolpar då det var första gången vi passerade 1,5 miljard SEK i ett första kvartal och första gången vi passerade 6,5 miljarder SEK på rullande 12 månader (6 523 MSEK). Sannolikt hade vi en något positiv påverkan jämfört med föregående år då påsken i år är i kvartal två.

RESULTAT

Första kvartalet är alltid årets svagaste men det är ändå oerhört skönt att börja året bra. Att i kvartalet prestera ett rörelseresultat på 46,0 MSEK och ett resultat för perioden på 26,0 MSEK glädjer mig. Vi passerar även en milstolpe när det gäller rörelseresultatet och för första gången passerade vi 500 MSEK på rullande 12 månader.

BALANSRÄKNING

IFRS 16, som vi redovisar enligt för första gången, påverkar jämförelserna mellan åren och den nya standarden har bl.a. gjort att nettoskulden ökat med 633,2 MSEK. Dessutom har kvartalet påverkats kraftigt av valutakursförändringar vilket har ökat lagervärdet med 103,8 MSEK. Men jag nöjer mig med att vi har en fortsatt stark balansräkning med en soliditet på nästan 46 % trots IFRS 16.

FRAMTIDEN

Jag känner fortsatt att vi står väldigt starka! Det kan givetvis även framåt komma något enstaka kvartal som är mindre bra men jag är övertygad om att de investeringar vi redan gjort kommer att generera tillväxt i både försäljning och resultat många år framåt! Det är en oerhörd förmån för mig att få leda en sådan stark och drivande organisation som vi idag har och duktiga medarbetare är en förutsättning för framgång. Att vi också har ett flertal starka varumärken, bra produkter, hög service o.s.v. gör det ju ännu bättre!

Tack alla för första kvartalet!

 

Torsten Jansson, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Rapport [PDF] [Katalog] | Presentation [PDF]