Januari - September
08 november, 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet

Januari - September

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 551,2 mkr, vilket var 17 % högre än föregående år (1 331,1 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 117,5 (143,0) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 88,4 (105,3) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,36 (1,60) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -83,0 (-10,4) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 347,2 mkr, vilket var 10 % högre än föregående år (3 967,0 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 273,4 (296,6) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 201,1 (207,2) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,06 (3,14) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48,2 (73,3) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 47,7 (48,0) %.
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 58,4 (60,7) %.

 

VD HAR ORDET

JULI – SEPTEMBER

Vårt tredje kvartal blev starkt försäljningsmässigt med en tillväxt på 17 % (9 % exkl. valuta). Detta trots att sommaren var extremt varm vilket ledde till att vi för första gången tappade både vad gäller besökare, försäljning och resultat i Kosta. Att detta berodde på den extrema värmen är vi helt övertygade om då höstsäsongen har ökat besöksantalet igen. Gåvor & Heminredning backade därför 5 % i kvartalet, medan Sport & Fritid växte med 15 % och Profil med hela 25 %.

Rörelseresultatet minskade med 25,5 mkr och periodens resultat med 16,9 mkr. I den fas vi befinner oss, med stora investeringar i försäljning och marknadsföring samt investeringar i infrastruktur för att fortsätta vår tillväxt, kan det medföra lägre resultat vissa kvartal.

Basen för vår långsiktiga framgång är tillväxt och det är glädjande att det är 17:e kvartalet i rad som vi ökar vår försäljning.

JANUARI – SEPTEMBER

På nio månader ökade försäljningen med 10 % till 4 347,2 mkr, varav tillväxten i lokala valutor var 7 %. På rullande helår nådde vi 5 977,5 mkr vilket betyder att vi kommer att passera nästa milstolpe, d.v.s. en omsättning på 6 miljarder på helåret. Rörelseresultatet minskade med 23,2 mkr till 273,4 mkr och periodens resultat minskade med 6,1 mkr till 201,1 mkr. Med tanke på vår försäljningstillväxt och expansion är kassaflödet under god kontroll och kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48,2 mkr. Detta ger oss en fortsatt stark balansräkning vilket är prioritet och viktigt för vår framtida expansion.

FRAMTIDEN

Vi kommer att fortsätta vår expansion nästa och kommande år. Crafts grundorderförsäljning för våren 2019 ökade med över 30 %. Vi kontrakterar löpande nya klubbar och lag till oss och vi vinner över kunder till Craft varje dag och på flera marknader. Segmentet Profil har haft en fantastisk tillväxt med 15 % på årets första 9 månader och vi ser ingen orsak till att det inte skall fortsätta att växa. Vi har investerat kraftfullt de senaste åren och står starkt rustade. Jag är övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes. Detta gäller tillväxt i både försäljning och resultat – trots att det även framåt kan komma enskilda kvartal med lägre resultat.

Torsten Jansson, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande Direktör
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl 07:00.

Om du inte längre är intresserad av att ta emot framtida utskick från New Wave Group, vänligen skicka ett mail till info@nwg.se.

Kvartalsrapport januari-september 2018
Rapport [PDF] [Katalog] | Presentation [PDF]