12 april, 2019

Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: fredagen den 17 maj 2019, kl. 13.00

Plats: Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 365 43 Kosta

Mer information finns tillgänglig här.