26 oktober, 2021

Kallelse till extra Bolagsstämma i New Wave Group AB (Publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Dag: fredagen den 3 december 2021

Mer information finns under "Bolagsstämma".