20 februari, 2024

New Wave Group AB uppdaterar finansiella mål och höjer rörelsemarginalmålet från 15 till 20 %

Idag har New Wave Group AB (publ) fastställt uppdaterade finansiella mål. Målen är uppdaterade för att spegla New Wave Groups strategiska prioriteringar avseende lönsamhet och ekonomisk stabilitet i kombination med sedan tidigare fastställt tillväxtmål.

Uppdaterade finansiella mål
New Wave Groups styrelse har antagit följande finansiella mål, innebärande en ökning av rörelsemarginal- och soliditetsmålen:

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning med ett tillväxtmål, över en konjunkturcykel, om 10 – 20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt, och en rörelsemarginal om 20 % (tidigare 15 %). Därutöver har New Wave Group ett soliditetsmål innebärande att soliditeten inte ska understiga 40 % (tidigare 30 %) över en konjunkturcykel.

Kapitalmarknadsdag
Senare idag kommer New Wave Group i samband med sin kapitalmarknadsdag att närmare beskriva bolagets uppdaterade finansiella mål och strategiska prioriteringar.

Göteborg, den 20 februari 2024

 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

 

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl 07:00.