11 april, 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till årsstämma.

Dag och tid: torsdagen den 16 maj 2024, kl. 13:00.

Plats: Kosta Boda Art Hotel, Stora Vägen 75, 365 43 Kosta.

Mer information finns under "Bolagsstämma".