17 april, 2024

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023

New Wave Group AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023 på www.nwg.se.

Den tryckta versionen av Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten kan beställas via email info@nwg.se.

Göteborg, 17 april 2024

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD 
Torsten Jansson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 (0) 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl 09:30.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.


Årsredovisning 2023

[PDF]  [ESEF]   [KATALOG]

Hållbarhetsrapport 2023

[PDF]  [KATALOG]