15 oktober, 2019

Full pott i hållbarhet för New Wave Group

New Wave Group är ett av 8 bolag som får full pott – 6 poäng av 6 möjliga – när Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankat hur drygt 170 börsbolag förhåller sig till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

I rankingen analyseras hur bolagen har anpassat sitt hållbarhetsarbete efter FN:s globala hållbarhetsmål. Bolagen måste visa att de systematiskt arbetar med att identifiera deras påverkan och hur de strategiskt ska arbeta för att på bästa sätt bidra till att Agenda 2030 uppnås. Läs mer om rankningen här.

Kriterierna som ger poäng:

  • Har en hållbarhetsstrategi.
  • Gör en koppling mellan FN-målen och sitt eget hållbarhetsarbete.
  • Integrerar FN-målen i affärsmodellen.
  • Har kartlagt sin verksamhet avseende hur den bidrar till FN-målen (positivt/negativt).
  • Har kartlagt sin verksamhet avseende risker kopplade till FN-målen.

Samtliga bolag med 6 av 6 poäng:
Arctic Paper
Atlas Copco
Billerud Korsnäs
Hexpol
New Wave Group
Qliro
Rottneros
Swedol

Läs mer om New Wave Groups vision mot en hållbar tillväxt samt ladda ner hållbarhetsredovisningen.