21 augusti, 2018

Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Januari - Juni

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 523,2 mkr, vilket var 11 % högre än föregående år (1 371,8 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 137,3 (110,4) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 106,8 (77,1) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,60 (1,16) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,6 (50,1) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 796,0 mkr, vilket var 6 % högre än föregående år (2 635,9 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 155,9 (153,7) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 112,7 (101,9) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,70 (1,55) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 131,2 (83,7) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 49,7 (48,6) %.
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 55,8 (61,7) %.


VD HAR ORDET

APRIL - JUNI

Vårt andra kvartal var mycket starkt med en tillväxt på 11 % (9 % i lokal valuta). Våra investeringar betalar sig snabbt och trots betydligt högre kostnader ökade rörelseresultatet för kvartalet med 24 % till 137,3 mkr.

Vår starka balansräkning bidrar nu till att finansnettot förbättrades ytterligare och periodens resultat efter skatt förbättrades med 39 % till 106,8 mkr. Ser man på hur tillväxten fördelades, ökade försäljningskanalen profil med 15 % och detaljhandeln med 5 %. Ser vi på de olika segmenten ökade Profil med 15 %, Sport & Fritid med 7 % och Gåvor & Heminredning med 5 %. Sedan skall vi komma ihåg att vi under detta kvartal hade en viss positiv

kalendereffekt - men att det är det 16:e kvartalet i rad som vi hade tillväxt är beviset för att våra satsningar ger resultat.

Extra glädjande är även att försäljningskanalen profil ökade med 9 % i Nordamerika i lokal valuta.

JANUARI - JUNI

När vi summerar första halvåret ökade försäljningen med 6 % till 2 796,0 mkr. Även på halvåret visar samtliga segment tillväxt. Bruttovinstmarginalen var starka 47,0 %. Försäljningsökningen och den starka bruttovinsten gjorde att vi trots fortsatt stora investeringar i försäljning och marknad ändå kunde öka rörelseresultatet

till 155,9 mkr och periodens resultat med 11 % till 112,7 mkr.

BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 131,2 mkr mot 83,7 mkr föregående år. Det ger oss en fortsatt stark balansräkning och utrymme för fortsatt expansion - både organiskt och via eventuella förvärv.

FRAMTIDEN

Vi går nu in i hösten med goda orderstockar, välbalanserat lager, större säljkårer, en fortsatt intensiv marknadsföring samt bättre sortiment och produkter än någonsin.

Jag vill särskilt nämna Craft Teamwear där vi har stora tillväxtmöjligheter. Vi är idrottsklubbarnas bästa vän och även om det är bland de många små klubbarna och föreningarna som den stora marknaden finns, gör det oss stolta och glada att vi även lyckas få stora klubbar som KAA Gent, Pec Zwolle, Dynamo Dresden, Darmstadt mfl att välja Craft. Det är fler storklubbar och landslag inom ett antal sporter som redan är kontrakterade. Dessa kommer att publiceras efter hand.

Craft har även slutit sitt största avtal någonsin med Spartan USA. Spartan arrangerar 287 hinderbanelopp per år i 32 länder varav ca 150 är i USA. Det är ca 1 miljon startande per år och man har 502 miljoner visningar på sociala medier. Avtalet omfattar både kläder och skor, och har ett beräknat försäljningsvärde på 30 miljoner USD under den treåriga avtalsperioden. Detta avtal betraktar vi som ett genombrott för Craft i USA.

Vi går en spännande framtid till mötes!

Torsten Jansson, VD

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande Direktör
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018 klockan 7.00 (CET).

Om du inte längre är intresserad av att ta emot framtida utskick från New Wave Group, kontakta Cision på länken nedan eller skicka ett mail till info@nwg.se.

Kvartalsrapport januari-juni 2018
Rapport [PDF] | Rapport [Onlinekatalog] | Presentation [PDF]