28 november, 2022

Mats Årjes avgår som ledamot i New Wave Groups styrelse

Mats Årjes har idag på egen begäran avgått som ledamot i New Wave Group AB:s styrelse på grund av personliga skäl.

Göteborg den 28 november 2022
New Wave Group AB (publ)
StyrelsenKONTAKTPERSON
VD och koncernchef

Torsten Jansson

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl 13:40.