02 april, 2020

New Wave Group föreslår slopad utdelning och skjuter upp årsstämman

Mot bakgrund av den uppkomna situationen och den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av coronaviruset har styrelsen i New Wave Group beslutat att det tidigare förslaget om utdelning med 2,20 kr per aktie till årsstämman 2020 dras tillbaka och föreslår istället att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen har vidare beslutat att skjuta upp årsstämman i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 13 maj, men den kommer istället att äga rum den 25 juni 2020 kl 13.00 i Kosta Boda Art Hotel i Kosta.Göteborg den 2 april 2020

New Wave Group AB (publ)
Torsten Jansson, VD

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl 12.45.