Affärsidé

New Wave Group är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sortimentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning.


Rörelsesegment

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment: Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga för respektive rörelsesegment med uppgift att samordna verksamheten. Produkterna för varje varumärke följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika försäljningskanalerna profil och detaljhandel.

Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning


Bolagen

New Wave Groups organisation är decentraliserad där ett stort mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning. Målsättningen är att bolagen ska drivas i entreprenörsanda samtidigt som man har fördelarna med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag, ca 70 stycken. Styrelsemöten hålls normalt tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncernledningen utnyttjas även kompetens från VD:ar i ”mogna” bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group har valt möjliggör en effektiv benchmarking för både lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader.

Våra Dotterbolag