Rörelsesegment

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment: Profil, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för våra två försäljningskanaler profil och detaljhandel.

Profil Sport & Fritid Gåvor & Heminredning