Rörelsesegment

Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelsesegment: Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för våra två försäljningskanaler profil och detaljhandel.

Företag Sport & Fritid Gåvor & Heminredning