Företag

Rörelsesegmentet Företag delas in i tre kategorier: profilkläder, presentreklam och yrkeskläder. Varumärkena inom Företag säljs i huvudsak på profilmarknaden, men några av varumärkena säljs även på detaljhandelsmarknaden.

Vårt erbjudande

Segmentets kategorier profilkläder, presentreklam och yrkeskläder innehåller produkter inom samtliga prisnivåer och kvaliteter. Profilkläder och presentreklam har likartade användningsområden (att profilera och marknadsföra varumärken) och marknadsförs av samma typ av återförsäljare. Yrkeskläder är i första hand till för att det krävs funktionella och slitstarka arbetskläder inom många yrken.

Inom kategorin profilkläder erbjuder New Wave Group klädesplagg anpassade för tryck och brodyr. Utöver pris och kvalitet är utbudet anpassat för olika användningsområden, från prisvärda enkla basplagg till detaljerade plagg i exklusiva material, miljöklassade produkter, plagg för fritiden, arbetet och sportaktiviteter, plagg i klassiska färger och i trendfärger samt plagg från XS till 6XL. New Wave Groups profilklädesvarumärken är indelade i olika koncept där till exempel varumärkena Clique, James Harvest Sportswear, Cottover och D.A.D Sportswear ingår.

Presentreklam är ett omfattande begrepp och kategorins utbud finns tillgängligt över en mängd olika produkter och prisklasser.

New Wave Group kan i kategorin presentreklam, där bland annat varumärkena d-vice, Queen Anne och Toppoint ingår, erbjuda allt från pennor, powerbanks och gåvokort till väskor, bäddset och frotté. Då många företag ger säsongsgåvor, främst vid jul, är årets fjärde kvartal en mycket viktig försäljningsperiod för presentreklam och företagsgåvor. Den sista kategorin inom Företag är yrkeskläder. I Sverige och Norden är behovet av, och kunskapen om, skydd för individen mycket stort och frågan drivs hårt av många fackförbund och arbetsgivare. Detta gör att svenska yrkesklädesvarumärken har ett högt anseende i Europa och övriga världen. Att tillhöra till exempel ett företag eller ett visst yrke och identifieras med detsamma har genom yrkeskläder blivit ett viktigt sätt att kommunicera. Genom de två varumärkena Projob och Jobman kan New Wave Group inom detta segment erbjuda yrkeskläder för de flesta yrkeskategorierna såsom bygg och anläggning, målare och murare, transport och service, samt hotell och restaurang. Sortimentet är heltäckande, från underställ till ytterkläder för alla årstider och väderlekar, varselkläder, flamskyddskläder och accessoarer. Samtliga plagg och produkter är ergonomiska, funktionella och slitstarka samt finns i storlekar för både dam och herr.

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Segmentets produkter är främst avsedda för försäljningskanalen profil, där även majoriteten av omsättningen återfinns (97 %). Produkterna kan dock även säljas i detaljhandeln då många av produkterna är gemensamma. Försäljningskanalen profil ställer krav på hög servicenivå och tillgänglighet. Ett företag som exempelvis beställer profilkläder i företagets färg till sina anställda eller kunder, är beroende av att leverantören kan leverera en full storlekssortering och rätt färger. Om New Wave Group saknar exempelvis storlek medium eller slutkundens företagsfärg kommer denne att välja en annan leverantör. Koncernens mål inom profil är att kunna leverera 98 % av koncernens produkter inom 24 timmar.

Den nordiska marknaden för profilkläder och presentreklam kännetecknas av en tydlig distributionskedja: tillverkare – grossist – återförsäljare – slutkund. I Syd- och Centraleuropa är distributionskedjan inte lika välorganiserad och distributörer som marknadsför varumärken de inte själva äger har ofta stort inflytande på marknaden. Den amerikanska marknaden är mer utvecklad och distributionskedjan liknar den nordiska.I Sverige finns uppskattningsvis 3 000 återförsäljare av profilkläder och presentreklam, vilket är en hög siffra per capita jämfört med övriga Europa och USA. Variationen återförsäljare emellan är mycket stor, från enmansföretag till stora företag med påkostade utställningar och resande säljare. En del återförsäljare riktar in sig på en av de tre kategorierna inom segmentet, medan andra satsar på alla tre. Majoriteten är rena säljföretag, men det är också vanligt att återförsäljare även utför tryck, brodyr och annan typ av märkning för ett mer komplett erbjudande.

Yrkeskläder har traditionellt sålts via fackhandel för till exempel bygg, industri och färg, men i dag säljs yrkeskläder via fler kanaler såsom rena yrkesklädes- och skyddsbutiker samt profilåterförsäljare. De som säljer yrkeskläder samarbetar antingen med de redan etablerade varumärkena eller genom att utveckla egna varumärken och kollektioner. Även marknaden för yrkeskläder till gemene man har ökat vilket har lett till att utbudet av yrkeskläder hos fackhandeln som riktar sig mot privatpersoner har ökat.

KAPITALBINDNING

Kapitalbindningen i varulager är relativt hög men är en förutsättning för att lyckas inom försäljningskanalen profil. Kunden är beroende av att leverantören kan leverera full storlekssortering och i rätt färger, annars väljs en annan leverantör. Dock är risken för inkurans låg eftersom en större del av sortimentet är tidlösa basprodukter som det finns behov av säsong efter säsong. Många av produkterna är gemensamma för försäljningskanalerna profil och detaljhandel, vilket bidrar till en riskspridning, samt att katalogerna kan vara gemensamma. Justering för förändrade inköpspriser görs kontinuerligt i och med att det handlar om omgående försäljning och valutarisken kan därmed begränsas. När det gäller kapitalbindning i kundfordringar sker försäljningen till utvalda återförsäljare och kreditförlusterna är förhållandevis låga.

Varumärken