Strategi

Strategin för att nå New Wave Groups mål är att förvärva, etablera och utveckla varumärken inom profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn, att etablera varumärken och verksamheter på nya geografiska marknader, samt att sprida koncernens värderingar till nystartade och förvärvade bolag.