Sport & Fritid

I Sport & Fritid ingår flera kända internationella sportvarumärken såsom Craft, Cutter & Buck, AHEAD, Auclair och Seger. Utöver de egna varumärkena säljs även det inlicensierade varumärket Speedo. Den största delen av försäljningen sker på detaljhandelsmarknaden (sportfackhandeln), men försäljning sker även på profilmarknaden.

New Wave Groups målsättning är att hålla andelen modevaror i lagret liten eftersom livslängden på dessa är kort. Detaljhandeln fokuseras på mindre modekänsliga områden, såsom Crafts funktionella underställ och Segers strumpor. Många av produkterna är gemensamma för försäljningskanalerna profil och detaljhandel, vilket ger en betydande riskspridning.

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Samtliga varumärken inom rörelsesegmentet har detaljhandeln som sin naturliga kanal för att möta marknaden. Varumärken som Clique Retail, Craft, Seger och Speedo har en etablerad ställning inom sportfackhandeln, men har även försäljning inom profilbranschen och till sportföreningar.

KAPITALBINDNING

New Wave Groups målsättning är att hålla andelen modevaror i lagret liten eftersom livslängden för dessa är kort. Detaljhandeln fokuserar på mindre modekänsliga områden, såsom Crafts funktionella underställ och Cliques basplagg. Inom detaljhandeln sker försäljningen till stor del genom förhandsorder jämfört med profilmarknaden där leverans sker direkt mot order. Det innebär att kunderna exempelvis under våren lägger order på varor som ska levereras under hösten. Majoriteten av försäljningen inom detaljhandeln sker genom förhandsorder. I samband med order från kund lägger koncernen order mot fabrik, vilket avsevärt begränsar inkuransrisken. Resterande försäljning, så kallad kompletteringsförsäljning, är främst basvaror med begränsad moderisk. Försäljningen sker till utvalda återförsäljare och kreditförlusterna är låga. Dock är det högre koncentration till ett färre antal kunder i detaljhandeln jämfört med profilmarknaden. Många av produkterna är gemensamma för försäljningskanalerna profil och detaljhandel, vilket ger en betydande riskspridning. Katalogerna kan därtill vara gemensamma för de båda försäljningskanalerna

 

Varumärken